Zrozumieć pokolenie

Fot. unsplash.com

Analiza licznych publikacji podejmujących dyskusję nad zagadnieniem podobieństw i różnic między przedstawicielami kolejnych pokoleń dowodzi, że osoby należące do tej samej generacji w jednakowy sposób spostrzegają kluczowe aspekty życia i doświadczenia zawodowego. Ponadto mają podobne doświadczenia i oczekiwania życiowe.

Z przynależnością do pokolenia wiąże się również stopień przejawianej spójności w wyglądzie, postawach i założeniach oraz wartościach cenionych w pracy.

Znaczeniu różnic indywidualnych między poszczególnami grupami pracowników poświęcono dotychczas sporo miejsca. Liczba publikacji systematycznie ukazujących się w prasie i na portalach branżowych dowodzi niegasnącego zainteresowania oraz potrzeby pogłębiania i dalszej eksploracji zagadnienia.

Interpretując i opisując zagadnienie warto należy uwzględnić również jego drugą stronę. Warto przyjrzeć się zatem następstwom braku uwzględniania wspomnianych odmienności.

Ignorowanie różnic pomiędzy wartościami i przekonaniami przedstawicieli obu grup na gruncie zawodowym może prowadzić do konfliktów wewnątrz załogi, utrudniać porozumiewanie się i komunikację pomiędzy pracownikami, redukować produktywność, satysfakcję oraz motywację do pracy.

Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze znaleźć można liczne klasyfikacje określające ramy czasowe obowiązywania poszczególnych pokoleń.

Jedną z najczęściej spotykanych klasyfikacji jest podział na pokolenia:

– the Silent Generation (1925-1945)

– Baby Boomers (1946-1964)

– Pokolenie X (1965-1981)

– Pokolenie Y,określane mianem Pokolenia „ja” lub Millennials (1982-1999)

– Pokolenia Z (urodzeni po 1995 roku)

Kierując się powyższą klasyfikacją można powiedzieć, że na współczesnym rynku pracy, wśród osób aktywnych zawodowo znajdują się przedstawiciele czterech pokoleń: Pokolenie Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y i Pokolenie Z

Czym charakteryzują się  i jak postrzegani są przedstawiciele poszczególnych pokoleń przez współpracowników i samą organizację? Co cenią, czego potrzebują i do czego dążą?

Jeżeli jesteście ciekawi, jak badacze zagadnienia odpowiadają na pytanie, jak zrozumieć poszczególne pokolenie, zapraszamy do kolejnych publikacji.

Źródło:

Brown M. (2012), Responses to work intensification: does generation matter ? The International Journal of Human Resource Management, vol. 23, no. 17, p. 3578–3595

Saba T. (2013), Understanding Generational Differences in the Workplace: Findings and Conclusions, Industrial Relations Centre, Queens University, Kingston 2013, p. 1-11

Susaeta L., Pin J.R., Ivodoro S., Belizon M.J., Espejo A., Gallifa A., Aguirre M., Pedrozo E.A. (2011), Generation or Culture? Work Attitude drivers: An analysis in Latin America and Iberian Countries, IESE Business School – University of Navarra

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *