Zarządzanie kompetencjami – Competency vs Competence

Fot. unsplash.com

Zarządzanie kompetencjami jest kluczowym procesem we współczesnych organizacjach. W poniższym tekście przybliżymy różnice między pojęciem Competency a Competence.

Mimo, że słowa mają niemal identyczny zapis i znaczenie, z perspektywy poprawności procesów HR-owych kluczowe jest ich rozróżnienie i właściwe stosowanie.


Competence vs Competency
Opiera się na wynikach. Opiera się na zachowaniach.
Opisuje pracę. Opisuje zachowania osoby.
Składa się z różnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania określonych obowiązków. Składa się głównie z fundamentalnych cech pracownika, którego wyniki dostrzegamy w trakcie efektywnego wykonywania swoich obowiązków.
Trwała, nie może być przenoszona. Każda umiejętność jest specyficzna dla konkretnego stanowiska. Może być przenoszona z jednej osoby na drugą.
Mierzona w trakcie wykonywania obowiązków / liczy się wydajność. Mierzona w odniesieniu do zachowań / liczy się postawa.
Ukierunkowanie na proces. Ukierunkowanie na wyniki.

Opracowanie własne na podstawie R.Yuvaraj (2011)


Odnosząc się do powyższego porównania można zatem przyjąć że:

Competence: dotyczy pracy – jest koncepcją, w której odnalezienie się pracownika na stanowisku stanowi podstawę do określenia jego kompetencji.

Competency: dotyczy osoby – jest koncepcją, w której odwołanie się do zachowań na stanowisku pracy jest podstawą do określenia kompetencji pracownika.

Competencies: koncepcja łącząca dwa powyższe podejścia.

Jakość i poprawność rozwiązań w organizacjach uwarunkowana jest wiedzą i świadomością różnic osób odpowiedzialnych za procesy HR. Z pewnością warto poznać i wdrożyć adekwatne i poprawne ujęcia.

Jakie są Wasze doświadczenia związane z podejściem do opisu i definiowania kompetencji. Czy bliskie są wam powyższe ujęcia? I czy warto Waszym zdaniem rozgraniczać je? Ciekawi jesteśmy Waszych opinii.

Źródło: R.Yuvaraj (2011), International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 2, Issue 8 p. 30-32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *