Rekrutacja – jak wygląda wywiad behawioralny z perspektywy rekrutera

Fot. pixabay.com

Rekrutacja od lat jest najbardziej popularnym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Budzi zaciekawienie przede wszystkim wśród osób poszukujących pracy, stąd tydzień temu przedstawiliśmy wskazówki jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej opartej na wywiadzie kompetencyjnym. Dzisiaj natomiast poznamy perspektywę rekrutera, ponieważ metoda ta jest już powszechnie stosowana w procesach rekrutacyjnych.

Wywiad behawioralny jest wykorzystywany do oceny doświadczeń i zachowań kandydata. Odniesienie się do realnych zachowań zawodowych pozwala rekruterom przewidzieć i wnioskować o prawdopodobieństwie sukcesu na potencjalnym stanowisku pracy.

U założeń techniki wywiadu behawioralnego znajduje się przekonanie, że wyniki osiągnięte w przeszłości są najlepszym prognostykiem przyszłych zachowań. Określeniu dotychczasowych zachowań służą pytania retrospektywne. Metoda ta jest natomiast pozbawiona pytań perspektywicznych, które należy wykluczyć.

Pytania do wywiadu powinny być oparte na metodzie STAR:

SYTUACJA (Situation) – tło lub kontekst, w którym kandydat podejmuje działania.

ZADANIA (Task) – dotyczą celów, które kandydat miał stawiane na stanowisku pracy.

AKCJA (Action) – obejmuje kroki podejmowane w celu wykonania określonego zadania lub rozwiązanie problemu w interakcji z menedżerem, współpracownikami czy klientem.

WYNIK (Result) – jest to rezultat podjętych działań w ocenie przez kandydata w perspektywie czasu.

Dla lepszego zrozumienia mechanizmu, przejdźmy przez powyższą metodę zadawania pytań na przykładzie kompetencji: organizacja i planowanie. Wywiad powinien określić zdolność kandydata do wyznaczania celów, układania harmonogramów i ustalania priorytetów. W odpowiedziach rekruter powinien ustalić jaki kierunek działań obrał kandydat, czy trafnie korzystał z zasobów i narzędzi oraz odpowiednio realizował zadania zmierzając do osiągnięcia wyznaczonego rezultatu. Przedmiotem zainteresowania jest również to w jaki sposób kandydat wykorzystywał czas i czy pracował systematycznie.

Przykładem może być poniższe pytanie:

„Proszę opisać sytuację, podczas której musiałeś zaplanować działania, aby zrealizować cel wyznaczony przez przełożonego? Jakie stanowisko wtedy pełniłeś i jaki był Twój zakres obowiązków?”

Szablon odpowiedzi opartych o metodę STAR, powinien wyglądać w sposób następujący:

SW obecnej firmie, pełnię stanowisko Specjalisty ds. Marketingu. Do jednego z moich obowiązków należało przygotowanie comiesięcznych raportów dla Dyrektora ds. marketingu.

TOstatnio otrzymałem zadanie sporządzenia w miesiąc raportu, który wymagał ode mnie przetworzenia ogromnej ilości danych i ich prezentacji w dwóch wersjach (rozbudowanej i skróconej).

ADziałania rozpocząłem od przygotowania szczegółowego harmonogramu zadań oraz wyznaczenia narzędzi, dzięki którym byłby w stanie obrobić tak dużą ilość informacji. Wyznaczyłem sobie również codziennie określoną ilość czasu na pracę tylko i wyłącznie nad tym raportem. Ustaliłem również z przełożonym, że będę mu przesyłał w każdy piątek krótkie sprawozdanie z podjętych działań.

RRaport został sporządzony o czasie. Uzyskał dobrą opinię od przełożonego i został zaprezentowany przez Zarządem.

Reasumując, jeżeli przygotowujesz się do wywiadu behawioralnego:

  1. Wybierz wśród doświadczeń kandydata te zadania, które w największym stopniu zbliżone są do zadań na rekrutowanym stanowisku pracy.
  2. Wybierz kluczowe kompetencje i poproś kandydata o wskazanie zachowań będących ich przejawem.
  3. Przygotuj pytania odnoszące się do zachowań kandydata.
  4. Opracuj benchmark do każdego z pytań – pozwoli Ci to w sposób bardziej obiektywny porównać i ocenić odpowiedzi poszczególnych kandydatów.

Metoda ta wymaga jednak pewnej wprawy i przygotowania zarówno od specjalisty HR prowadzącego spotkanie, jak i samego kandydata. Warto zatem poświęcić chwilę czasu, aby zapewnić sobie sukces w procesach rekrutacyjnych, bez względu na to po której stronie stołu siedzisz.

Źródło: http://www.udel.edu, http://careers.yorku.ca, http://www.best-job-interview.com

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *