Efektywna rekrutacja – rekrutacja on-line

Fot. pixabay.com

Czym byłaby współczesna rekrutacja bez Internetu? Czy możliwe jest obecnie przyjęcie nowego członka załogi z pominięciem tego narzędzia? Oczywiście, że tak.

Natomiast z dnia na dzień dostrzec można, że staje się to coraz mniej popularne i wykorzystywane przez organizacje rozwiązanie. Rekrutacja on-line, to jej poświęcamy dzisiejszy wpis.

 

Pierwsze wzmianki dotyczące rekrutacji za pośrednictwem Internetu pojawiły się już w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jednak dopiero teraz możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć o prawdziwej rewolucji.

 

Zdaniem części z badaczy Internet zrewolucjonizował sposób w jaki ludzie w ogóle poszukują pracy (Birchfield, 2002). W opinii innych największa zmiana dotyczy natomiast podejścia korporacji do procesu doboru i selekcji kadr (Cappelli, 2001).

 

Ta swoista rewolucja okazała się również inspiracją dla badaczy, którzy podjęli się między innymi oceny satysfakcji kandydatów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych on-line oraz tych, którzy rekrutowani byli z pominięciem tego narzędzia. Czym różni się zatem rekrutacja on-line od drugiej? Która metoda sprawia, że kandydaci odczuwają większą satysfakcję?

 

Uprzedzając pytanie o tło dla realizacji powyższego badania przywołam kilka statystyk. Okazuje się, że już w roku 2001 96% Amerykańskich korporacji było dostępnych on-line i wykorzystywało w rekrutacji Internet. W dodatku popularność tego narzędzia rosła w ogromnym tempie. Wyobraźcie sobie, że od roku 2001, w którym korporacje wydały łącznie na reklamę w celach rekrutacyjnych 48 miliona dolarów, kwota środków pieniężnych przeznaczanych na reklamy wzrosła niemal dziesięciokrotnie w ciągu niespełna pięciu lat. W roku 2006, jak wykazuje Arthur (2001), do 460 milionów dolarów. Mało tego, jak dowiedli Cober i Brown (2006) 50% zatrudnianych osób otrzymało pracę dzięki rekrutacji on-line. Kolejni badacze podkreślają popularność powyższej formy rekrutacji, która z dnia na dzień zajmowała coraz większą część amerykańskiego rynku (Feldman, Klaas 2002). Zmiany te w szczególności dotyczyły gazety oraz headhunterów, którzy jak się szacuje zajmowali do 20% rynku (Boehle, 2000).

 

Zainteresowanie elektroniczną formą rekrutacji rosło szczególnie szybko w Stanach Zjednoczonych oraz na Wyspach Brytyjskich. Znany brytyjski instytut CIPD oszacował, że w 2006 roku aż 74% spośród ankietowanych firm deklarowało wykorzystywanie narzędzia – rekrutacja on-line. Wśród uzasadnień dla popularności tego narzędzia najczęściej wskazywane były niższe koszty jakie generuje rekrutacja. Co ciekawe okazało się również, że fakt przeniesienia przez organizacje procesu doboru i selekcji personelu do świata wirtualnego wpłynął również na popularność korporacyjnych stron. Można się domyślić, że kandydaci poszukujący zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, idąc za ciosem, odwiedzali również firmową stronę.

 

Wróćmy jednak do badań Parry E., Tyson S. (2008), którzy przeprowadzili ankietę w formie elektronicznej w grupie respondentów złożonej z dyrektorów i menedżerów HR, dyrektorów finansowych, kadry zarządzającej oraz specjalistów zajmujących się rekrutacją w organizacjach zatrudniający więcej niż 25 osób. Osobe ankietowane odnosiły się w swoich ocenach do ostatnich czterech kwartałów poprzedzających moment realizacji badania. Analiza miała charakter podłużny, uwzględniała okres od 2000 do 2006 roku. W jednym z pierwszych pytań badacze zapytali ankietowanych o to jak często w poszczególnych obszarach swoich organizacji wykorzystują narzędzia on-line. Odpowiedzi przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zrzut ekranu 2015-09-27 o 21.46.25

Opracowanie własne na podstawie Parry E., Tyson S. (2008)

 

Wśród najbardziej popularnych odpowiedzi dotyczących popularności tej formy rekrutacji, ankietowani podawali kolejno dostęp do licznej grupy kandydatów (74%), efektywność kosztową (66%), łatwy dostęp i obsługę dla kandydatów (60%), skrócenie się czasu od ogłoszenia do zatrudnienia (56%) oraz skuteczność w pozyskaniu odpowiedniego kandydata (51%).

 

Wśród innych atutów jakie niesie ze sobą rekrutacja on-line respondenci wymieniali również skrócenie oraz uproszczenie procesu rekrutacji, funkcjonalność oraz wpływ na popularność korporacyjnych stron internetowych wśród potencjalnych kandydatów na rynku pracy.

 

 

Ciekawych wniosków dostarcza również badanie przeprowadzone przez Brytyjskie stowarzyszenie, Association of Graduate Recruiters (AGR). Dane zaprezentowane przez AGR w roku 2000 dowodzą że ponad 77% ankietowanych organizacji akceptuje wyłącznie aplikacje złożone drogą elektroniczną.

 

Podsumowując w ostatnich dziesięciu, piętnastu latach zdecydowanie zmieniła się forma rekrutacji zarówno tej postrzeganej z perspektywy organizacji jak i tej widzianej przez samego kandydata. Owa rewolucja przełożyła się również na czas trwania procesu rekrutacji, narzędzia wykorzystywane do selekcji kandydatów oraz efektywność procesu. Jest jednak jednej aspekt, który bez względu na formę samego procesu powinien pozostać niezmienny … jakość. Do tematu na pewno wrócimy w kolejnych artykułach. Dziś zachęcamy do dzielenia się wrażeniami dotyczącymi Waszych rekrutacji.

Źródło:

Arthur, D. (2001), Electronic recruitment, in The Employee Recruitment and Retention, Handbook, New York

Birchfield, D. (2002), ‘Top jobs online’, New Zealand Management, 49: 9, 18

Parry E., Tyson S. (2008), An analysis of the use and success of online recruitment methods in the UK, Human Resource Management Journal, Vol 18, no 3, 2008, pages 257–274

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *