Pokolenie Y na rynku pracy

Dzisiejszym tekstem kończymy cykl dotyczący pokoleń (Zrozumieć pokolenie, Baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, Marketing pokoleń, Zarządzanie pokolenim Y). Raport Hays niczym wisienka uzupełnia wątek o ciekawe wskaźniki i wnioski dotyczące między innymi aspiracji i zachowań przedstawicieli pokolenia Y na rynku pracy. Ten raport dedykujemy przedstawicielom firm. Dowiecie się z niego jak przyciągnąć i utrzymać Y-greków wśród załogi.

 

W badaniu wzięło udział 1000 przedstawicieli pokolenia Y (500 kobiet i 500 mężczyzn między 18 a 30 rokiem życia) z całej Polski. Grupę badanych tworzą:

 

 24% studenci i uczących się w pełnym wymiarze,

14% bezrobotni

11% osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin. Prawie co trzeci respondent posiada ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe

 

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wnioski z badania.

 

SATYSFAKCJA Z PRACY – Czyli co motywuje przedstawicieli pokolenia Y?

 

59% – Korzyść finansowa

  • Preferują elastyczne formy płacy i pozapłacowych dodatków.
  • Pozytywnie nastawieni są do premii oraz prowizji.
  • Pieniądze dominują nad atrakcyjnością powierzonych zadań.

 

54% – Poczucie bycia wartościowym i docenionym

  • Bycie docenionym nie jest determinowane jedynie przez poziom zajmowanego stanowiska, ale również status eksperta w firmie.
  • Doceniani pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia w firmie.

 

41% – Nauka i rozwój

  • Przypisują duże znaczenie możliwości dokształcania. Dostrzegają w niej nie tylko możliwość podwyższenia kompetencji, ale również możliwość osiągnięcia wyższego poziomu wynagrodzenia.
  • Atrakcyjnym pracodawcą jest ten, który oferuje programy szkoleniowo-rozwojowe.
  • Przedstawiciele pokolenia Y akceptują zarówno awansy pionowe, jak i poziome.

 

34% – Zróżnicowana/ciekawa praca

  • Oczekują elastycznej pracy, z jasno określonym zakresem obowiązków i oczekiwań przełożonego.
  • Przedstawiciele pokolenia Y cenią możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia, które stanowi dla nich ważny punkt w rozwoju.

 

TECHNOLOGIA

Naturalne dla pokolenia Y jest funkcjonowanie w serwisach społecznościowych oraz traktowanie ich jako formę zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy. Mimo świadomości ważnej roli profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook, czy LinkedIn, uważają, że najważniejsze i tak jest 2-stronicowe cv.

 

PRZYWÓDZTWO

Pokolenie Y preferuje szefa – przywódcę, osobę, która ich zmotywuje, jest zdecydowana w działaniu, nie ingerującego w życie prywatne, wspiera będąc coachem albo mentorem, jest sprawiedliwa, uczciwa oraz nastawiona na rozwój członków swojego zespołu.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ogromna większość przedstawicieli pokolenia Y jest nastawiona na własny biznes. Są przedsiębiorczy, poszukują możliwości, pomysłów, aby sprawdzić się na swoim. Pracodawca może zawalczyć o te osoby dobrym wynagrodzeniem oraz możliwością szybkiego awansu.

 

Pokolenie Y – jak nimi zarządzać – sugestie dla działów HR:

 

 

Pokolenie Y wykazuje brak zainteresowania nieformalnymi relacjami w pracy. Tworząc ogłoszenia i projektując stronę kariery skoncentrujcie się na aspektach cenionych przez powyższą grupę społeczną.

 

Przedstawiciele pokolenia Y preferują formalny styl zarządzania ze zdecydowanym, sprawiedliwym i uczciwym przełożonym. Informacja ta może pomóc Wam podjąć decyzję w procesie rekrutacji, gdy na szali macie dwóch kandydatów o podobnym poziomie kompetencji, wykształceniu, doświadczeniu, przynależących do odmiennych pokoleń. To dodatkowy czynnik, który oprócz „chemii” zaważyć może na adaptacji i dopasowaniu kandydata do funkcjonującego już zespołu.

 

Programy rozwojowe oparte na mentoringu i coachingu stanowią ważny czynnik motywujący. Chcąc zachęcić pożądanych kandydatów do pracy w Waszej organizacji pamiętajcie, aby zaznaczyć w ogłoszeniu rekrutacyjnym i na rozmowie w jaki sposób firma, którą reprezentujecie wspiera pracowników w rozwoju.

 

Wykazują wyraźne zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy, związku z tym należy im przedstawić możliwości awansu, bądź programy nauki i rozwoju. Jeżeli w sposób elastyczny podchodzicie do zatrudnienia, zaproponujcie możliwość wyboru formy współpracy (działalność gospodarcza, kontrakt, zlecenie, etc.).

 

Przedstawiciele pokolenie Y za atrakcyjne uważają projekty międzynarodowe oraz staże zagraniczne. Jednak najważniejsza jest dla nich stała praca w kraju. Uwzględnij ten aspekt angażując ich w miarę możliwości w projekty o zasięgu międzynarodowym, proponując wymiany oraz rotację stanowiskową.

 

Pokolenie Y motywują korzyści w postaci wysokiego wynagrodzenia i osobistego majątku. Atrakcyjny jest dla nich system płacowy oparty na premii i prowizji. Aspekt ten warto uwzględnić w pakietach świadczeń pracowniczych, dostosowując je do potrzeb pokoleń obecnych na rynku pracy. Pozwól, aby pracownicy mieli wpływ na świadczenia oferowane przez firmę, poproś ich o rekomendację oraz wskazanie oczekiwań.

 

Awans jest ważnym motywatorem działań i przyczyną osiągania wysokich wyników w pracy. Jednocześnie ważny dla nich jest status eksperta, bycia szanowanym w środowisku pracy. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia jest niezwykle pożądane. Wyznaczaj realne, ambitne cele, chwal i doceniaj.

 

Pokolenie Y preferuje jasne granice między życiem zawodowym a osobistym. Zdają sobie jednak sprawę, że sukces zależy od ich ciężkiej pracy i osiągnięć na stanowisku. Planując pracę przedstawicielowi pokolenia Y zorganizuj ją tak, aby miał poczucie zachowania work-life-balans. Podczas rozmowy wskaż jak w sposób systemowy podchodzicie do powyższej zasady w organizacji.

 

Media społecznościowe oraz technologia są narzędziami wykorzystywanymi na porządku dziennym w ich codziennej pracy, jednak nie są przez nie zdominowani. Ważne są działania z zakresu Employer Branding, dzięki którym pracownicy będę mogli istnieć w różnych kanałach komunikacji i utożsamiać się w nich z firmą. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom, aktualizuj profil firmowy w mediach społecznościowych oraz zakładkę kariera na stronie firmy. Zanim zdecydujesz się zaprosić kandydata na rozmowę sprawdź co pisze o sobie w sieci.

 

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Wam opracować efektywne programy rekrutacyjne i pomogą pozyskać przedstawicieli pokolenia Y. Z pewnością będą one również pomocne w przypadku programów mających na celu budowanie zaangażowania i efektywności zatrudnionych już pracowników.

Dla zainteresowanych odsyłamy do całego raportu.

 

 

Źródło: https://www.hays.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *