Pokolenie Y – jak nim zarządzać

W ostatnim czasie sporo miejsca poświęciłyśmy zagadnieniu pokoleń obecnych na współczesnym rynku pracy. Przedstawiłyśmy szczegółową charakterystykę oraz własną opinię dotyczącą marketingu pokoleniowego. To jednak nie wszystko. Mając świadomość szeregu różnic oraz rozbieżności w zakresie potrzeb, oczekiwań oraz podejścia zarówno do życia jak i samej pracy zawodowej, przyglądamy się również zarządzaniu pokoleniami. Dziś podpowiadamy, jak efektywnie zarządzać pokoleniem Y. Zachęcamy do lektury oraz praktycznej weryfikacji przedstawionych wskazówek. 

 

Pokolenie Y tworzą ludzie urodzeni między 1981 i 2000 rokiem, mówi się, że jest to największa generacja, obejmująca około 88 milionów osób (Cahill, Sedrak, 2012).

 

Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że samo zarządzanie pokoleniami na gruncie zawodowym jest nie lada wyzwaniem dla kadry menedżerskiej. Sukces na tym polu jest uzależniony od szeregu czynników, tak ich jak świadomość potrzeb i wymagań danej grupy społecznej, elastyczność, otwartość czy umiejętności menedżerskie. W przypadku ostatniego spośród wymienianych zagadnień menedżer aspirujący do miana skutecznego, powinien przede wszystkim potrafić dobrać odpowiednie narzędzia i techniki zarządzania do grupy odbiorców. Każda z poszczególnych generacji jest bowiem ukształtowana przez odmienne wydarzenia oraz posiada własne, unikalne doświadczenie dominujące jej charakterystykę.

 

Do roku 2020 pokolenie Y stanowić będzie ponad 50% populacji pracowników w Stanach Zjednoczonych, zaś do roku 2030 niemal 75 % światowej populacji osób aktywnych zawodowo (Meister, 2012).

 

Warto też dodać, że pokolenie Y zdecydowanie inaczej ocenia świat niż pozostałe pokolenia. Zdaniem niektórych badaczy (por.Sheahan, 2005) kluczem do efektywnego zarządzania generacją Y jest zrozumienie, że jej przedstawiciele bardzo indywidualnie patrzą na świat. Nie jest to proste biorąc pod uwagę szereg „łatek” przypinanych przedstawicielom powyższej grupy. Wielozadaniowi, „ogarniający” nowe technologie, zespołowi, niezależni, skoncentrowani na sobie, ambitni, niefo rmalni czerpiący przyjemność z wykonywanej pracy (Bannon, et al., 2011; Beekman, 2011; Balda & Mora, 2011), to tylko niektóre z nich. Choć z pewnością nie odnoszą się one do wszystkich przedstawicieli pokolenia Y, są to jedne z najczęściej pojawiających się stereotypów.

 

Wróćmy jednak do zarządzania. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych organizacji podpowiadamy jak zarządzać pracownikami należącymi do pokolenia Y. Dlaczego w naszej opinii jest to istotne zagadnienie? Opierając się na rekomendacjach i analizach przeprowadzonych przez Tulgana (2009) przedstawiciele pokolenia Y tworzą najbardziej wymagające środowisko zawodowe, a samo zarządzanie jest niezwykle ambitnym zadaniem dla współczesnych menedżerów.

 

Jak zarządzać pokoleniem Y?

 

Po pierwsze – Stwórz kreatywne i pożądane miejsce pracy

 

Przedstawiciele pokolenia Y przywiązują dużą uwagę do samego środowiska pracy. Cenią środowisko sprzyjające rozwojowi kariery zawodowej, dające dostęp do nowoczesnych technologii, elastycznych warunków zatrudnienia i polityki pracy, sprzyjające zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz godnego zaufania (Cahill & Sedrak, 2012). Co ciekawe inwestowanie w szczęście i satysfakcję pracowników związane jest z ich produktywnością (Sheehan, 2005). Dbanie o zadowolenie i satysfakcję pracowników czyni ich środowisko pracy „fajnym”.

 

Po drugie – Wzmacniaj wartość oraz buduj programy lojalnościowe

 

Badania dowodzą, że informacja zwrotna oraz pochwały wpływają szczególnie korzystnie zarówno na produktywność jak i morale powyższej grupy zawodowej (por.Suleman, Nelson 2011). W przypadku nagród i programów lojalnościowych, menedżerowie powinni traktować je w kategorii motywatorów, gdyż w przypadku tej konkretnej generacji zwykłe „dziękuję” może zdziałać cuda. Warto pamiętać także, że przedstawiciele powyższej grupy w szczególności cenią kreatywne, spersonalizowane i różnorodne nagrody (Suleman, Nelson, 2011).

 

Po trzecie – Dostosuj metody treningu do stylu uczenia się pokolenia Y

 

W przypadku powyższej grupy szczególnego znaczenia nabiera uczenie się przez doświadczenia. Zatem efektywne nauczanie w pierwszym etapie powinno zawierać moduł opierający się na doświadczaniu i eksplorowaniu zagadnienia, następnie z właściwej, niezbędnej porcji teorii oraz przećwiczenia zdobytej wiedzy w otoczeniu biznesowym. Podsumowując, słuchanie, doświadczanie i praktyka (Cekada, 2012). Ponadto warto pamiętać, ze pokolenie Y preferuje wizualne metody nauczania, a zatem warto wzbogacić o nie materiał edukacyjny, wykorzystując metody takie jak: odgrywanie scenek, zadania z przypisaną rolą lub z wykorzystaniem Internetu czy też symulacje.

 

Po czwarte – Zatrzymaj się, współpracuj i słuchaj

 

Pracownicy, będący przedstawicielami pokolenia Y, są zorientowani na zespół. Zarządzając nimi, warto uwzględnić ten aspekt. Badacze (por. Bannon, 2011; Gavatorta, 2012) zalecają, aby stworzyć im nieformalne, sprzyjające współpracy środowisko i wykorzystać w ten sposób cały ich potencjał. Gavatorta (2012) zachęca, aby pozwolić Y-ekom poznać się wzajemnie przed przystąpieniem do pracy zespołowej.

 

Po piąte – Nie koncentruj się na drobiazgach w zarządzaniu ludźmi

 

Idealny przełożony Y-eka, nie wskazuje sposobów realizacji zadań, nie asystuje i daje swobodę działania. „Odpuszcza”, gdy jest to możliwe monitoruje i angażuje się jedynie wówczas, gdy praca nie jest wykonana z oczekiwaną dbałością. Przedstawiciele pokolenia Y reagują spadkiem zaangażowania oraz produktywności w sytuacji nadmiernej kontroli (BielaszkaDuVernay, 2007; Romero, 2012). Nadmiernie kontrolujący i dyrektywny menedżer nie odniesie sukcesu w zarządzaniu przedstawicielami pokolenia Y.

 

Po szóste – Stawiaj ambitne cele

 

Jak dowodzą badania Hewlett i innych (2009) dla ponad 86% pracowników należących do pokolenia Y istotne jest, aby ich praca przekładała się na biznes oraz środowisko. Doceniają oni zadania, w przypadku których widoczna jest powyższa zależność, a ich zaangażowanie przekłada się na cele biznesowe organizacji.

 

Po siódme – Stosuj wyrafinowaną komunikację

 

Zdaniem niektórych badaczy (por. Cekada, 2012) przedstawiciele pokolenia Y oczekują natychmiastowej odpowiedzi na postawione pytania. Co ciekawe okazuje się, że sam czas reakcji jest dla nich istotniejszy niż trafność samej odpowiedzi. Komunikując się na gruncie zawodowym, chętnie sięga ją oni po „zabawki” elektroniczne, takie jak komunikatory, czaty czy media społecznościowe.

 

Mamy nadzieję, że powyższa porcja wskazówek zainspiruje Was i zachęci do przyjrzenia się bliżej Waszym zespołom i współpracownikom. Osoby zainteresowane tematyką pokoleniową odsyłamy do lektury całej serii tekstów poświęconych zagadnieniu pokoleń.

 

Źródło:
Kilber J., Barclay A., Ohmer D. (2014), Seven Tips for Managing Generation Y, Journal of Management Policy and Practice vol. 15(4), p. 80-91

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *