Pokolenie Baby Boomers, znaczy kto?

Fot. unsplash.com

Przynależność do pokolenia Baby Boomers wyznaczają lata 1946-1964. Osoby urodzone w tym okresie często postrzegane są jako zaangażowane, lojalne oraz skoncentrowane na finansowym aspekcie wykonywanej pracy.

Zdaniem niektórych autorów pokolenie Baby Boomers charakteryzuje się również szczególną ostrożnością, cenią to co tradycyjne oraz pozostają pod silnym mentalnym wpływem swoich rodziców. Rodzice przedstawicieli pokolenia Baby Boomers realnie doświadczyli światowego kryzysu, głosili hasła mówiące o wartości ciężkiej pracy, wysiłku i wytrwałości, co może tłumaczyć w tym pokoleniu zdolność odraczania gratyfikacji oraz intensyfikacji wysiłku. W tym miejscu możnaby odnosząc się do tytułu zapytać Baby Boomers znaczy kto? Gdyż stosunkowo niewiele miejsca poświęcono w literaturze doniesieniom dotyczącym powyższej grupy osób.

Pokolenie Baby Boomers najczęściej postrzegane jest przez pryzmat:

  • Koncentracji na korzyściach materialnych.
  • Pracoholizmu – mają skłonności do tego, aby pracować ciężej niż pokolenie X.
  • Autorytetu i władzy.
  • Przywiązywania uwagi do stopnia istotności pracy.
  • Skłonności do wkładania dużego wysiłku i poświęcania się pracy, w sytuacjach gdy mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie.
  • Gotowości do odraczania gratyfikacji.
  • Braku reakcji negatywnych na intensyfikację pracy.

Badania dowodzą, że pracownicy należący do grupy Baby Boomers silnie motywowani są wynagrodzeniem. Co ciekawe, mimo deklarowanego dużego wysiłku wkładanego w realizację zadań zawodowych, prezentują oni również wyższy poziom satysfakcji z pracy niż przedstawiciele generacji X.

Postawy w stosunku do pracy, motywacje i wartości wyznawane przez przedstawicieli pokolenia BB silnie ukształtowały sferę zawodową oraz prywatną reprezentantów kolejnego z pokoleń. Liczne badania potwierdzają zależność generacji X od ich poprzedników.

Zachęcamy do refleksji i dyskusji nad różnorodnością poszczególnych grup osób obecnych na rynku pracy. Ciekawe jesteśmy waszych spostrzeżeń i opinii. Czy wśród Was jest może ktoś, kto należy do pokolenia Baby Boomers? Czy może utożsamiacie się się z generacją Baby Boomers?

Zachęcamy do dzielenia się wrażeniami po przeczytaniu doniesień badaczy? Być może dostrzegacie u siebie lub swoich rodziców powyższe cechy i skłonności? Zachęcamy do dyskusji podejmujących zagadnienie pokoleń obecnych na rynku pracy oraz śledzenia kolejnych publikacji.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *