Jedenaste – nie oceniaj

Fot. http://pl.depositphotos.com

Zagadnienie ocen pracowniczych jest jednym ze stałych punktów coroczych działań realizowanych w ramach procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Wpisane od lat w terminarz, oceny dla jednych są zmorą i grą pozorów, dla innych szansą renegocjacji wysokości wynagrodzenia i autopromocji. Mimo szeregu różnic w podejściu do procesu ocen niewątpliwie stwierdzić można, że jest to proces budzący emocje.

Popularna opinia głosi, że oceny pracownicze wspierają rozwój zarówno jednostki jak i organizacji, służą podnoszeniu efektywności, wiedzy i umiejętności pracowników. Innego zdania jest prof. Samuel A. Culbert, autor książki „Skończ z okresową oceną pracowników!”. Zdaniem profesora oceny pracownicze to czysta ekonomia, gra zmierzająca do rozkładu idealnego, zaś wymuszony rozkład ocen prowadzi do niezdrowej rywalizacji oraz nasila konflikty interpersonalne w zespole. Przyparci do muru pracownicy zaczynają zastanawiać się i kombinować w jaki sposób zwiększyć swoje szanse zyskania najlepszej oceny kosztem pozostałych członków zespołu, mając świadomość proporcji wynikających z rozkładu.

Do wad systemów ocen pracowniczych Culbert zalicza m.in.:

– koncentrację na wynajdywaniu wad i winnych;

– nastawienie na porównywanie;

– konkurencję między szefem i podwładnym;

– pominięcie dialogu;

– przedmiot nienawiści.

Konsekwencją realizacji tak przyjętych ocen jest spadek motywacji pracowników oraz morale zespołu. Zdaniem autora znacznie efektywniejsze są diagnozy pracownicze, będące formą indywidualnej rozmowy z pracownikiem. Atutem rekomendowanej metody jest koncentracja na osiąganiu rezultatów, indywidualne podejście, dialog oraz ich wspierający charakter. Schemat przebiegu oraz praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu diagnozy pracowniczej stanowią integralny element książki.

Nowatorskie podejście do zagadnienia ocen pracowniczych prof. Culberta jest bardzo intrygujące. Lekturę polecamy zarówno pasjonatom i specjalistom HR, jak i wszystkim osobom uczestniczącym co roku w procesie ocen.

Podsumowując, książkę z pewnością warto przeczytać, a do rozmów oceniających mieć dystans i zachować spokój.

Źródło: Culbert S.A. (2012), Skończ z okresową oceną pracowników! Wydawnictwo MTB Biznes; http://www.performancepreview.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *