Lider inspiruje do działania

Fot. unsplash.com

Każdy doświadczony lider ma świadomość znaczenia pracowników dla sukcesu organizacji. W tym miejscu przytoczyć można dziesiątki artykułów i przywołać liczne przykłady, gdyż zagadnienie to cieszy się sporą popularnością, My odwołamy się dziś natomiast do spostrzeżeń i stanowiska Simona Sinek, którego część z Was może słusznie kojarzyć ze słowem „dlaczego” i interesująca koncepcją związaną z jego zastosowaniem.

 

Zacznijmy od „dlaczego”

 

W koncepcji Sinek „dlaczego” jest kluczowe, gdyż służy między innymi do odnalezienia prawdziwej intencji swoich działań. Zadając sobie powyższe pytanie i zagłębiając w siebie, człowiek jest w stanie stworzyć konkretną wizję siebie samego. Może wówczas jasno określić w co wierzy, co posiada i co jest w stanie sam zaoferować. W odniesieniu do organizacji szczególnie istotne jest, aby liderzy wiedzieli nie tylko dlaczego ich organizacja istnieje, ale przede wszystkim znali prawdziwy cel jej istnienia. Liderzy stanowią główny fundament środowiska organizacyjnego, dzięki czemu stanowią swoisty przekaźnik przenoszący wizję, misję, cele, strategię, wartości na pozostałych pracowników.

 

Przywództwo to nie licencja na to, by robić mniej, lecz odpowiedzialność za to by robić więcej. (Sinek S.)

 

 

Organizacja jest w stanie odnieść trwały sukces rynkowy rozwijając pewne cechy i obszary. Stanowią one zarazem sfery, w których powinien poruszać się lider badający zawodowe środowisko swoich podwładnych.

 

 1. Empatia

Dobrobyt pracowników powinien stanowić priorytet lidera. Poprzez stworzenie poczucia bezpieczeństwa oraz takiej kultury pracy, w której pracownicy kierując się przykładem dbają o siebie nawzajem. Mając poczucie ochrony, ludzie są skłonni do zwiększonego wysiłku i podejmowania ryzyka.

 

 1. Zaufanie

Traktując pracowników z należytym szacunkiem, opieką oraz z poczuciem, że stanowią oni wartość dla organizacji lider buduje zaufanie. Pracownik funkcjonując w zaufanym środowisku, będący docenianym i wysłuchiwanym, jest bardziej zaangażowany i zmotywowany. Konsekwencja powyższej sytuacji jest jego zaangażowanie w swój rozwój, ale również w rozwój pozostałych pracowników.

 

 1. Ludzkie oblicze

Lider z ludzkim obliczem dba o brak niezdrowego współzawodnictwa, propaguje współpracę oraz wyzwala efekt synergii. Naturalną konsekwencja powyższej sytuacji jest wzrost poczucia przynależności i chęć wspólnego działania na rzecz całej organizacji.

 

 1. Odpowiedzialność

Bycie liderem przypomina bycie rodzicem. Lider przyjmując osobę do pracy, staje się za nią odpowiedzialny. Jego zadaniem jest stworzenie godnych warunków pracy, sprawowanie opieki, dzielenie się wiedzą i radą. Rezultatem powyższych zabiegów z reguły jest odwzajemnienie lojalności przez pracownika .

 

 1. Przynależność

Lider tworząc środowisko, w którym istnieją wspólne wartości i przekonania tworzy silną kulturę przynależności. Organizacja w ten sposób tworzy pewien krąg bezpieczeństwa. Przyjmując kolejnych członków stara się chronić ich przed ewentualnymi zagrożeniami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Rolą lidera jest stworzenie zaufanego kręgu, w którym tworzy się łańcuch wzajemnego zaufania łączący wszystkie szczeble zarządzania.

 

 1. Odwaga

Lider cechujący się odwagą uczy pracowników reguł postępowania, daje swoją osobą przykład i szkoli ich, aby wzmacniali swoje mocne strony oraz budowali pewność siebie. Następstwem takiego postępowania jest obdarzenie zaufaniem i wycofanie się, aby pracownicy stali się samodzielni.

 

 1. Dystans

Zmniejszenie dystansu wobec pracowników skraca drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów. Lider może to osiągnąć dzięki bezpośrednim spotkaniom, cierpliwości, poświęcaniu czasu swoim pracownikom, patrzeniu na nich przez pryzmat osoby, a nie tylko cyferek i wyników.

 

 1. Kultura

Lider, który preferuje kulturę organizacyjną wzmacniającą pozytywne zachowania, przyciąga pracowników, którzy przychodzą do pracy nie tylko dla własnych korzyści, ale poprzez swoja pracę chcą realizować cele organizacji. Firmy stawiające na relacje, zaufanie, bezpieczeństwo, zamiast na poszczególne jednostki ujmujące konkretnymi umiejętnościami, tworzą silną kulturę, która jest w stanie utrzymać wartościowych pracowników.

 

 1. Informacja

Zasoby informacji znajdują się najczęściej na najniższym szczeblu zarządzania, tam gdzie nie ma władzy. W związku z tym zadaniem lidera jest umiejętne dotarcie do informacji i takie pokierowanie pracownikami, aby dzielili się i wykorzystywali ją realizując wyznaczone obowiązki.

 

 1. Spójność

Spójność w wypowiedziach i działaniach lidera jest istotna z punktu widzenia oceny pracowników ich postepowania. Pracownicy potrzebują pewności, że to co mówią przełożeni będzie miało odzwierciedlenie w ich czynach. Lider musi wystrzegać się sytuacji, w których mówi to co inni chcą usłyszeć, a nie to o czym naprawdę myśli.

 

 1. Współpraca

W relacji przełożony/pracownik nie zawsze występuje nić porozumienia. Może zdarzać się, że mają oni inne zdanie na dany temat, sugerują się innymi przesłankami. W tego typu sytuacjach najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej płaszczyzny współpracy i odnalezienie wspólnego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma sytuacji, których nie dałoby się rozwiązać bez wypracowania konsensusu.

 

 1. Wyniki

Cyfry i wyniki są niezwykle ważne i dzięki nim firmy osiągają zamierzone zyski. Jednak firmy odnoszące trwałe sukcesy rynkowe poznaje się po tym, że są w stanie dalej dobrze funkcjonować po zmianie swoich liderów. Skuteczny lider nie dąży do monopolu na władzę i wiedzę, tylko w odpowiedni sposób ją modeluje, aby to kolejni pracownicy mogli samodzielnie realizować założone cele i budować stabilną organizację.

 

Pewien idealizm zawarty w powyższych cechach dla wielu czytelników może okazać mało realny lub też wręcz niezgodny z rzeczywistością. Wielu z Was powie, że liczy się walka o przetrwanie i byt, awans, stanowisko, pieniądze i prestiż. Tylko czy tymi przesłankami jesteśmy w stanie funkcjonować w poczuciu zaufania, współpracy i przynależności? Tylko wzajemny szacunek i zaufanie na płaszczyźnie pracodawca/pracownik zapewni środowisko sprzyjające dążeniu do trwałego sukcesu. Należy podjąć wspólne wysiłki, tworząc krąg bezpieczeństwa, w którym wszyscy członkowie organizacji czują się bezpieczni, ufają sobie i współdziałają na rzecz celów organizacji.

 

W obecnie panujących warunkach pełnych możliwości, nadmiaru i obfitości, tracimy umiejętność działania i przystosowywania się. Natomiast na podstawie pewnych mechanizmów jesteśmy w stanie, poprzez ciężką, wspólną pracę dążyć do szczęścia. W rękach liderów leży stworzenie takiej wizji organizacji, która będzie powodowała, że pracownicy będą ją chcieli spełnić i za razem będzie ona stanowiła powód ich przyjścia do pracy. Wykreowana wizja musi stanowić dla nich wyzwanie, w które pracownicy uwierzą i które ich zjednoczy. Przede wszystkim jednak spowoduje, że będą chcieli je zrealizować, nawet kosztem poniesionego wysiłku. Pracownicy, którzy widzą, że ich praca ma sens, czują się doceniani, są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki oraz skłonni do ponoszenia większej inicjatywy, energii i wysiłku w pracę na rzecz własnej organizacji.

 

 

Źródło:

Sinek, S. (2015), Liderzy jedzą na końcu. Wydawnictwo: One press, Gliwice.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *