Kontekst ma znaczenie, o zarządzaniu bez granic

Fot. unsplash.com

Koncepcja zarządzania bez granic wychodzi naprzeciw dość popularnej zasadzie opierającej się na powielaniu sprawdzonych metod i narzędzi zarządzania na odmiennych kontynentach.

 

Podejście to zyskało szczególną popularność w przypadku sektora produkcyjnego, a sprawdzone wzorce wzbogacone o kosmetyczne poprawki aplikowane były na skalę światową. Wspomniane poprawki to nic innego jak lokalny kontekst, który zdaniem autora artykułu ma ogromne, choć wciąż niedoceniane znaczenie. Jego zdaniem jedynie część wiedzy z zakresu zarządzania ma charakter uniwersalny.

 

Stosowanie jednakowych praktyk zarządzania we wszystkich rejonach geograficznych nie ma sensu.

Zdaniem badacza w realnym świecie coraz częściej okazuje się, że brak możliwości replikacji popularnych metod nie jest podyktowana niewłaściwą technologią. Barierą i zarazem wyzwaniem w zarządzaniu jest kontekst, czyli lokalne otoczenie.

 

Kontekst tworzony jest przez szereg czynników, do których zaliczyć możemy np.:

  • sytuację gospodarczą
  • specyfikę rynku pracy
  • dojrzałość instytucji funkcjonujących na rynku
  • lokalny system kształcenia
  • funkcjonujący język

 

Kontekst ma znaczenie

Nie wchodząc w szczegóły można powiedzieć, że funkcjonuje szereg uniwersalnych metod postępowania. Przyglądając się jednak z bliska zarządzaniu, w oczy rzucają się lokalne niuanse, nabierające szczególnego znaczenia w przypadku międzynarodowych działań i biznesów. Detale te dostrzegają również menadżerowie. I chociaż część z nich zapytana o istotę pracy, wskazuje na motywowanie i kreowanie wartości, dopytani o konkretne przykłady, dość szybko wskazują na różnice w definiowaniu wartości i sposobach motywowania ludzi. Powyższe odmienności są konsekwencją uwarunkowań lokalnych. Kontekst ma znaczenie, gdyż każda społeczność ma swoje pewne indywidualne uwarunkowania. Zależności te sprawiają, że kontekst staje się coraz bardziej istotnym aspektem zarządzania, a powyższe odmienności sferą badań naukowców.

 

Trafne wydaje się również twierdzenie, zgodnie z którym sukces odniesiony na jednym lokalnym rynku, nie musi oznaczać sukcesu w innym kontekście. U podstaw sukcesu leży bowiem doskonała znajomość, podejście i model dostosowany do konkretnej kultury, wpasowujący się w lokalny kontekst instytucjonalny. Warto jednak podkreślić, że przestawienie się na inny rynek nie musi być wcale absorbujące, w szczególności jeżeli mamy niezbędną wiedzę dotyczącą lokalnej specyfiki i otoczenia biznesowego. Łatwości w adaptacji sprzyjać będzie również elastyczność modelu zarządzania, rozumiana jako jego podatność na zmiany i modyfikacje oraz umiejętność korzystania z lokalnych zasobów.

 

Inteligencja kontekstowa

Inteligencja kontekstowa umożliwia zapanowanie i świadome kierowanie w świecie różnorodności i ograniczeń. Aspekt ten jest szczególnie istotny w przypadku firm poruszających się na arenie międzynarodowej, badań i projektów międzykulturowych.

 

Znaczenia nabierają pytania, dotyczące kontekstu w zarządzaniu. A zatem jak zwiększyć inteligencję kontekstową? Czy w ogóle jest to możliwe?

Zdaniem autora, istnieje kilka sposobów stymulujących rozwój inteligencji kontekstowej. Z pewnością jednym z nich jest zatrudnienie osób mających wiedzę oraz umiejętności umożliwiające płynne poruszanie się po wielu rynkach. Specjalista posiadający powyższe kompetencje będzie nieocenionym wsparciem, zarówno na etapie kreowania, jak i w fazie realizacji zadań czy projektów. Wadą tego rozwiązania, jak nie trudno się domyślić, jest koszt pozyskania i utrzymania takiego specjalisty. Innym sposobem budowania relacji jest korzystanie ze współpracy z lokalnymi organizacjami i ekspertami. Chcąc rozwijać inteligencję kontekstową w ten sposób, firmy nawiązują współpracę z organizacjami osadzonymi w konkretnym kontekście. Najczęściej opiera się ona na wspólnej realizacji różnego rodzaju projektów, staży, wymian lub międzynarodowych zespołów (np. zespołów badawczych).

 

Perspektywa rozwoju i podnoszenie świadomości kontekstu w zarządzaniu wydaje się bardzo przyszłościowa, a samo podejście co najmniej intrygujące. Zachęcamy do refleksji i spojrzenia na Wasz biznes lub organizację przez pryzmat kontekstu. Z pewnością bez trudu odnajdziecie w swoim doświadczeniu prywatnym i zawodowym przykłady sytuacji, w których poza umiejętnościami, narzędziami z zakresu zażądania i świetnie opracowaną strategią, pomocny okazał się kontekst. Bez względu na branżę, sektor działalności i specyfikę pracy kontekst ma znaczenie w zarządzaniu, czego dowodzą liczne badania i analizy prowadzone przez multidyscyplinarne zespoły badawcze. Warto spojrzeć na zagadnienie szerzej i zastanowić się czy zmienną jaką jest kontekst powinniśmy, jako HR’owcy uwzględniać również w procesach rekrutacji, rozwoju lub oceny pracownika.

 

Źródło: Khanna T. (2015), Inteligencja kontekstowa, Harvard Bussiness Review, maj 2015, s. 32-40

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *