Kompetencje a rozwój organizacji

Czy możliwe jest aby cztery kompetencje determinowały rozwój organizacji? Wyniki  przeprowadzonego badania dwóch korporacji finansowych wskazują, że tak. Przyjrzyjmy się jego rezultatom. Badacze Mikes, Hall i Millo (2015) wyodrębnili cztery kompetencje, które odpowiednio wykorzystane w określonej perspektywie czasu, służą wzmocnieniu pozycji firmy.

Powyższą grupę tworzą następujące kompetencje:

– przecieranie szlaków – rozumiane jako umiejętność wyszukiwania okoliczności, w których można wykazać się posiadaną wiedzą;

– tworzenie narzędzi – kreowanie i wdrażanie narzędzi wspomagających dzielenie się wiedzą;

– praca zespołowa – praca oparta na synergii kompetencji członków zespołu;

– umiejętność tłumaczenia złożonych zagadnień – wsparcie odbiorców w zrozumieniu skomplikowanych treści.

Zdaniem badaczy, osoby posiadające wszystkie cztery kluczowe kompetencje – tzw. zaangażowani twórcy narzędzi – mają największe predyspozycje do zdobycia uznania i pozycji w ramach organizacji. Nie oznacza to, że pozostali eksperci i specjaliści utożsamiający przynajmniej jedną z wymienionych kompetencji nie mają takich możliwości. Oni również mogą zdobyć wpływ, jest to jednak uzależnione od struktury, obowiązującego stylu zarządzania oraz strategii zatrudniającej ich firmy.

Autorzy badania wymieniają cztery grupy odpowiadające wyodrębnionym kompetencjom.

Grupa I – Mistrzowie w pilnowaniu zgodności – pełnią istotną funkcję w obszarze regulacyjnym, nie wpływają w sposób bezpośredni na plany i działania macierzystych organizacji;

Grupa II – Partnerzy biznesowi – zdobywają uznanie, jednak jest ono uzleżnione od posiadanych kontaktów osobistych;

Grupa III – Liderzy techniczni – posiadają umiejętność tworzenia odpowiednio dopasowanych i zrozumiałych narzędzi;

Grupa IV – Zaangażowani twórcy narzędzi – tworzą narzędzia, z których korzystać mogą wszyscy współpracownicy, są niezbędni w procesie interpretacji i przekazywania informacji w organizacji.

Jak podkreślają badacze, najbardziej pożądaną sytuacją jest posiadanie przez ekspertów i specjalistów wszystkich czterech kluczowych kompetencji, gdyż zwiększa to szanse na zdobycie pożądanego uznania i wpływu w ramach organizacji. Zatem jest to najbardziej korzystny spośród możliwych scenariuszy. Jednak samo posiadanie już jednej z wymienionych kompetencji nadaje prestiżu, zwiększa przewagę nad współpracownikami i wspiera ekspertów. Z każdą kolejną szansą, możliwości danej jednostki rosną. Zatem do dzieła! Czas zakasać rękawy i zdobyć upragnione kompetencje, a wraz z nimi zwiększyć wartość organizacji.

Źródło: Mikes A., Hall M., Millo Y. (2015), Jak eksperci zdobywają wpływy w organizacji, Harvard Bussiness Review Polska, 04. 2015, s. 57-63

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *