Jak poskromić toksyczne emocje? – funkcja HR

Fot.pixabay.com

Wielokrotnie pytając w różny sposób kandydatów poszukujących zatrudnienia o oczekiwania w stosunku do pracodawcy, otrzymuję odpowiedź, że tym, co w sposób szczególny cenią jest atmosfera pracy. Te same osoby zapytane czego chciałyby uniknąć, stwierdzają niejednokrotnie, że toksycznych emocji i takiego środowiska pracy.

 

Emocje i dobra atmosfera pracy z jednej strony mogą być elementem budowania lojalności i zaangażowania, wabikiem na wartościowych pracowników. Z drugiej zaś wyjaśnieniem dla wysokiej rotacji i niskiego morale zespołu. Oczywiście to w jakim środowisku funkcjonujemy i jaka jest atmosfera w zespole zależy od wszystkich jej członków. Ponieważ rozproszona odpowiedzialność z reguły nie jest skuteczna, czasami warto rozważyć profesjonalne wsparcie, na przykład od pogromców toksycznych emocji (toxin handlers).

 

Pogromcy emocji to najczęściej przedstawiciele działów HR, przygotowani do tego, aby wspierać współpracowników w zarządzaniu ich emocjami w środowisku zawodowym. Opierając się na badaniu przeprowadzonym przez Carol Kulik, Christinę Cregan, Isabel Metz oraz Michell Brown (2015) na grupie ponad 400 managerów HR można powiedzieć, że funkcja pogromców emocji wspiera produktywność i komfort pracowników, natomiast prowadzić może do wyczerpania i wypalenia zawodowego wśród samych pogromców. Ponadto okazało się, że organizacje formalnie posiadające pogromców emocji postrzegane są jako bardziej efektywne. Warto dodać, że ma to również miejsce w sytuacji, gdy poziom negatywnych emocji w firmie jest wysoki. Formalizacja funkcji w organizacji zapewnia przedstawicielom działów HR bezpieczeństwo i ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem „toksyn”. Badanie wykazało również, że ponad 40 % respondentów stwierdzała, że wsparcie w zarządzaniu emocjami, konfliktami oraz kreowaniu pozytywnej atmosfery pracy stanowi składową ich codziennej pracy.

 

Idea poskramiania toksyn

 

 

Mianem  poskramiania „toksyn” Frost określił (2003) menedżerskie wsparcie aktywności współpracowników w radzeniu sobie z trudnymi emocjami w środowisku pracy. Szczególnie istotne  w poskramianiu i zarządzaniu negatywnymi emocjami jest właściwy wybór oraz przygotowanie poskramiaczy. Rekomendowaną grupą osób dedykowanych tej funkcji w organizacji są przedstawiciele działów  HR. Będący na co dzień blisko celów organizacji, menedżerów oraz zatrudnionych pracowników. Łączenie wszystkich powyższych funkcji razem sprawia, że są oni najbardziej właściwymi poskramiaczami negatywnych emocji.

 

Negatywne emocje w miejscu pracy – ból emocjonalny

 

Ból emocjonalny to dotkliwe doświadczenie lub sytuacja dotykająca pracowników, które prowadzi do wystąpienia szeregu negatywnych emocji (Frost, 2003; Frost, Robinson, 1999). Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy menedżerowie traktują swoich podwładnych w sposób pozbawiony troski, złośliwie. Konsekwencją takiego zachowania może być toksyczne środowisko pracy. Oczywiście to tylko jeden z przykładów. Również dobrzy i zaangażowani  w rozwój swoich zespołów liderzy mogą generować toksyczne środowisko pracy w sytuacji, gdy presję wywiera na nich sama organizacja.

 

Poskramiacze negatywnych emocji pełnią ważną funkcję w organizacji, można by powiedzieć wręcz elementarną. Mimo to wielu organizacjach funkcja ta często nie ma charakteru formalnego, a działania poskramiaczy są niewidoczne. Patrząc na sferę zarządzania emocjami na gruncie zawodowym, z tej perspektywy nie sposób nie dostrzec jak wielkie pole do działania stoi przed przedstawicielami HR’u.

 

 

Źródło:

Frost, P. J. (2003). Toxic emotions at work. Boston: Harvard Business School Press.

Frost, P. J.,  Robinson, S. (1999). The toxic handler: Organizational hero — and casualty. Harvard Business Review, 77(4), 96–104.

Kulik C., Cregan Ch., Metz I., Brown M. (2015). HR managers as toxin handlers: the buffering effect of formalizing toxin handling responsibilities. Human Resource Management, 48 (5), 695– 716.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *