HR Grupy – funkcja personalna w strukturze typu grupa kapitałowa

Fot. pixabay.com

Grupa kapitałowa jest szczególnym przypadkiem holdingu. W ujęciu prof. Steckiego możemy o niej mówić wówczas, gdy spółka pełniąca funkcję podmiotu kontrolującego, obejmuje udział kapitałowy w formie na przykład nabycia akcji o znacznej wartości kapitałowej.

 

Zatem grupy kapitałowe to nic innego jak przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo w celu osiągania wspólnych celów gospodarczych. Grupy te tworzą podmioty gospodarcze wyodrębnione w formie spółek kapitałowych. Model ten jest stosunkowo popularny i nam osobiście bliski.

 

Opierając się na własnym doświadczeniu w pracy w Grupie, zastanawiamy się nad funkcją personalną w grupie kapitałowej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej zagadnieniu z perspektywy HR.

 

Funkcja personalna w grupie kapitałowej jest czynnikiem jej integracji wewnętrznej oraz spoistości.

 

Zadania wynikające z funkcji personalnej zarówno w wymiarze strategicznym jak i operacyjnym, realizowane są przez działy zarządzania zasobami ludzkimi. Tym samym tworzą one społeczne i kulturowe podłoże, sprzyjające osiąganiu celów biznesowych oraz realizacji innych funkcji w ramach grupy.

 

Warto pamiętać jednak, że poza funkcją personalną równie istotną rolę pełni również kultura organizacyjna, zaufanie oraz lojalność.

 

Architektura grup kapitałowych oraz sposoby zarządzania nimi stanowią niezwykle interesujące, wielowymiarowe środowisko organizacyjne, w którym realizowana jest funkcja personalna.

 

 

Funkcja personalna w grupie kapitałowej najczęściej obejmuje działania takie jak:

  • polityka personalna
  • strategia personalna
  • zadania realizowane w ramach zzl
  • kultura organizacyjna
  • zarządzanie konfliktem i partycypacja pracownicza
  • etyka, wartości i standardy
  • komunikacja wewnętrzna

 

Zakres zadań realizowanych w ramach funkcji personalnej jest różny i zależy między innymi od dojrzałości samej organizacji oraz stopnia koncentracji powyższej funkcji w Grupie.

 

Jeżeli zainteresował Was temat HR w grupie kapitałowej zachęcamy do sięgnięcia po solidne źródła wiedzy.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Jak? Konferencja „Zarządzanie procesami personalnymi w grupach kapitałowych”

Gdzie? Warszawa

Kiedy? 28-29.10.2015 r.

Kto? MMC Polska

Co? W programie między innymi:

  • Strategia HR w grupie kapitałowej
  • Prawne aspekty ZZL w grupach kapitałowych
  • Optymalizacja kosztów HR w grupie kapitałowej

Źródło: Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *