Głupi czy chytry, czyli stereotypy w rekrutacji

Fot. unsplash.com

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym czy kolor włosów kandydata ma znaczenie w procesie rekrutacji? W jaki sposób stereotypy związane z kolorem włosów oddziałują na percepcję rekrutera i jego opinię o kandydacie? Czy blond kandydat zawsze jest atrakcyjny i mało bystry a rudowłosy chytry i fałszywy? Wreszcie w jaki sposób skutecznie możemy się ustrzec stygmatyzującej funkcji stereotypów? Jeżeli jesteście ciekawi zapraszamy do lektury.

 

Nie od dziś wiadomo, że ludzie mają skłonność do przypisywania odpowiednio pozytywnych lub negatywnych cech osobowości osobom posiadającym konkretny kolor włosów. Za sprawą stereotypów osoby posiadający blond kolor włosów często oceniane są jako atrakcyjne lecz głupie, bruneci i brunetki jako osoby kompetentne i inteligentne. Rudzi natomiast jako temperamentni i sprytni. Badacze, Beddow, Hymes i McAuslan, podjęli się zgłębienia związku oceny kandydatów z uwagi na cechy takie jak kolor włosów, wiek i status. Uczestnicy badania dokonali oceny i opisu cech zaprezentowanych kandydatów w oparciu o przedstawione fotografie. Kandydaci zaprezentowani zostali w trzech odsłonach, obdarzeni blond, rudym lub brązowym kolorem włosów.

 

Natura uproszczeń

 

Kategoryzacja to proces polegający na przypisywaniu obiektów, cech, zachowań do większych, bardziej ogólnych grup. Człowiek każdego dnia dokonuje licznych kategoryzacji interpretując rzeczywistość  (Allport, 1954). Owe uproszczenia pozwalają ludziom między innymi szybciej działać. Kategoryzacja jest funkcją ewolucyjną, kluczem do przetrwania człowieka, co udowodnione zostało na kartach historii. Wielokrotnie uproszczenia oparte na obserwacjach i intuicyjnym dobieraniu podobieństw w szersze grupy uchroniły naszych przodków przed negatywnymi konsekwencjami błędnych lub zbyt opieszałych decyzji.

 

Stereotypy związane z  kolorem włosów

 

Początki badań nad stereotypami związanymi z kolorem włosów sięgają lat siedemdziesiątych. Pierwsze badania przeprowadzone przez Lawsona (1971) wykazały, że osoby badane częściej miały skłonność do preferowania kandydatów o brązowym kolorze włosów niż rudym czy blond. Kolejne przeprowadzone kilka lat później wykazały, że ludzie mają skłonność do preferowania osób posiadających taki sam kolor włosów jak oni sami.

 

Kolejne ciekawe badania przeprowadzili ponad dziesięć la później Clayson i Klassen (1989). Zaproponowali, aby osoby badane dokonały oceny atrakcyjności kandydatów bazując jedynie na  życiorysie, informacji o płci, kolorze włosów i wzroście kandydatów.

 

Badanie wykazało, że za najbardziej atrakcyjne osoby uznawane są te deklarujące blond kolor włosów, następnie bruneci, osoby posiadające czarne włosy. Za najmniej atrakcyjne uznane zostały osoby, którym przypisano rudy kolor włosów.

 

Thelen (1983) wykazał zaś, że mężczyźni postawieni przed wyborem osoby z którą chcieliby się zaprzyjaźnić, nawiązać relację, częściej wybierają osoby posiadające mniej popularny w populacji kolor włosów. Tendencji tej nie dostrzeżono wśród kobiet.

 

Ciekawych wyników dostarczają również badania Rich i Cash (1993) oraz Synnott (1987), z których wynika, że chociaż w populacji występuje mniej osób posiadających blond kolor włosów, to zdjęcia osób posiadających ten kolor włosów znacznie częściej zdobią okładki magazynów niż w przypadku osób z innym kolorem włosów.

 

Metoda i grupa badawcza

 

W badaniu udział wzięło 180 absolwentów wyższej uczelni (90 kobiet i 90 mężczyzn). Badani mieli za zadanie dokonać między innymi oceny atrakcyjności kandydatów. Chcąc poznać konkretną osobę musieli zalogować się na stronie internetowej na której oprócz zdjęcia kandydata znajdował się krótki neutralny jego opis (m.in. płeć, imię, zainteresowania). Ten sam opis umieszczono  w przypadku mężczyzn i kobiet, zmieniało się jedynie imię konkretnej osoby. Uczestnicy badania oglądali profile dwukrotnie, pierwszy raz wybierając potencjalnego współpracownika, drugi, wybierając przyjaciela. Po zapoznaniu się z profilami kandydatów uczestnikom przedstawione zostały arkusze zawierające określenia, cechy osobowości, a zadanie jakie przed nimi postawiono polegało na ocenie na skali 1-7 stopnia natężenia danej cechy u kandydata. Wśród cech znalazła się mini atrakcyjność, inteligencja, pracowitość, emocjonalność, kobiecość, męskość, etc. Dokonując oceny osoby badane miały przed sobą dwie fotografie kandydatów. Zdjęcia przedstawione były na szarym jednolitym tle, zaś osoby przedstawione na nich miały neutralny wyraz twarzy.

 

Wyniki

 

Przeprowadzona analiza wykazała uczestnicy badania mieli skłonność do przypisywania mniejszego prawdopodobieństwa sukcesu mężczyznom. Ponadto okazało się, że powyższa ocena dodatkowo zależna jest od płci osoby dokonującej oceny. Kobiety miały skłonność do przypisywania mniejszego prawdopodobieństwa sukcesu mężczyznom. Uczestnicy badania oceniali również mężczyzn jako bardziej męskich niż kobiety. Ponadto okazało się, że kandydaci oceniali brunetki jako bardziej kobiece niż blondynki i kandydatki o rudym kolorze włosów. Podobny wynik uzyskano w  przypadku agresywności. Osoby badane miały skłonność do przypisywania mniejszego stopnia agresywności osobom o brązowym kolorze włosów niż blond i rudowłosym.

 

Jak wiecie najłatwiej zatrzymać stereotypy uświadamiając sobie ich działanie. Mamy nadzieję, że wyniki badań będą dla Was przydatne w realizowanych działaniach i procesach rekrutacyjnych.

 

 

 

 

Źródło:

Beddow M., Hymes R.,* McAuslan P. (2011). Hair Color Stereotypes and Their Associated Perceptions in Relationships and the Workplace. The International Honor Society in Psychology,16, 1, 1089-4136.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *