Globalne kompetencje

Fot. pixabay.com

Czy globalne kompetencje są konsekwencją przemian zachodzących na współczesnym rynku pracy? Z pewnością uwadze nie umknie siła i wielkość wpływu globalizacji w tym kontekście. Otwarte granice, wymiany studenckie, miedzynarodowe staże i projekty spowodowały, że niezwykle istotne stały się kompetencje globalne określane mianem umiejętności rozumienia i działania w sprawach o znaczeniu światowym.

Dziś przedstawiamy Wam 5 powodów, za sprawą których globalne kompetencje są kluczowe dla światowej gospodarki.

1) Globalne kompetencje stanowią zestaw narzędzi wykorzystywanych do zaspokajania problemów i oczekiwań świata.

Współcześni studenci są wręcz prowokowani do badania świata, poznawania różnorodnych perspektyw, komunikowania nowych wizji i idei oraz podejmowania ambitnych wyzwań i konkretnych działań. Ważne jest zatem, aby system nauczania promował ideę samorozwoju, samokształcenia, motywowania do doświadczania i rozumienia zależności w otaczającym nas świecie. Z perspektywy globalnych kompetencji istotne są zarówno działania edukacyjne, jak i te realizowane poza uczelnią.

2) Nowa generacja studentów utożsamia różnorodne umiejętności bazujące na poprzednich pokoleniach.

Świat szybko się zmienia, granice dosłownie zacierają się. Z drugiej strony perspektywy migracji są wręcz nieograniczone. Okoliczności te umożliwiają niesamowite perspektywy dla rozwoju i nauki adaptacji w zmieniającym się środowisku.

3) Bardziej niż kiedykolwiek działania jednostki mają wpływ na globalne otoczenie.

Ochrona środowiska, prawa człowieka, konflikty polityczne i inne obszary światowych wyzwań niewątpliwie wymagają przemyślanych i zespołowych działań. W całym tym procesie kluczowe znaczenie ma jednak praca indywidualna.

4) Globalne kompetencje integrują wiedzę o świecie z umiejętnościami zwiększającymi produktywność.

Wiedza o świecie nie ogranicza się jedynie do znajomości innych kultur oraz perspektyw. Edukacja opiera się również na krytycznym myśleniu, optymizmie, innowacyjności, empatii i świadomości wpływu kultury na zachowania jednostki oraz całych społeczności.

5) Sukces w życiu osobistym i zawodowym jest uzależniony od globalnych kompetencji, ponieważ funkcjonujemy na arenie międzynarodowej.

Obecnie światowe rządy, biznes i instytucje kultury powołane są do współpracy mającej na celu wypracowanie rozwiązywań dla światowych problemów. Podejmowanie tych działań wymaga jednak dużej wiedzy i umiejętności.

Zdaniem organizacji Asia Society dzisiejsi studenci powinni kształcić się w następujących dziedzinach:

 • matematyka,
 • języki obce,
 • historia,
 • nauki społeczne,
 • przywództwo,
 • sztuka,
 • nauki ścisłe,
 • lingwistyka,

W opinii organizacji wykształcenie zdobyte na powyższych kierunkach pozwoli im uzyskać globalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na obecnym rynku pracy.

Organizacja Asia Society uznaje następujące kompetencje jako globalne:

 • poznawanie dalszego otoczenia,
 • dostrzeganie i rozumienie różnych perspektyw,
 • skuteczne komunikowanie różnorodnych idei,
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków światowych.

Ciekawe jak ma się do powyższych rozważań nasze szkolnictwo. Jednak nie będziemy wchodzić w polemikę i dyskusję pozostawiamy Wam.

Źródło: http://asiasociety.org/global-competence

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *