Czy etyka w miejscu pracy ma znaczenie?

Fot. unsplash.com

Wzmianek o etyce, a w zasadzie uczciwości w biznesie należy szukać w badaniach prowadzonych przez Thibauta i Walkera w latach 70 XX wieku. Dwaj socjologowie zadedykowali prowadzone projekty naukowe poszukiwaniu konsekwencji jakie niesie ocena sprawiedliwości w biznesie. Połączyli  tym celu posiadaną wiedzę, zainteresowanie psychologią oraz zacięcie biznesowe i znajomość procesów.

 

Przeprowadzone badania doprowadziły ich do wniosku, że proces który prowadzi do osiągnięcia pożądanych rezultatów jest dla ludzi tak samo ważny jak sam efekt działania.

 

 

Etyka i zaangażowanie

 

Badania dowodzą, że etyka w biznesie przejawiająca się na przykład poprzez uczciwe podejście w stosunku do pracowników wpływa na ich zaangażowanie i postawę w stosunku do pracy i pracodawcy. Pracownicy, którzy czują się etycznie potraktowani przez pracodawcę, mają poczucie, że ich opinie, potrzeby i uczucia są brane pod uwagę bardziej pozytywnie oceniają swoich menedżerów oraz darzą ich większym zaufaniem i szacunkiem. Chętniej dzielą się wiedzą, wykazują wyższą inicjatywę i skłonni są dawać z siebie więcej w codziennej pracy niż oczekuje od nich przełożony. Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń są liczne badania przeprowadzone przez kontynuatorów koncepcji Thibauta i Walkera.

 

W nowej fazie rozwoju ekonomicznego wypracowanie zysków w firmie zależy w coraz większym stopniu od pomysłowości pracowników i ich zaangażowania w tworzenie innowacji. Uczciwe podejście ma zaś ogromny wpływ na postawy i zachowania, które decydują o wynikach przedsiębiorstwa. (Kim, Mauborgne 2009, s. 124)

 

Z uwagi na powyższe zależności etyka odgrywa szczególne znaczenie w firmach opartych na zaufaniu, zaangażowaniu i innowacyjności poszczególnych pracowników.

 

Z drugiej strony brak etyki stosunkowo szybko dostrzec można w postawie pracowników przejawiającej się spadkiem zainteresowania, morale a co za tym idzie efektywności pracy.

 

Przyglądając się wnikliwie zagadnieniu efektów etyki biznesu można śmiało stwierdzić, że niesie ona ze sobą szereg korzyści nie mówiąc już o pozytywnym wpływie na wizerunek firmy. Dlaczego wobec tego tak niewiele firm decyduje się korzystać z dobrodziejstwa etyki?

 

Jednym z uzasadnień z pewnością może być obawa menedżerów przed utratą poczucia kontroli i władzy oraz osłabieniem ich pozycji wśród pracowników. W stereotypowym podejściu sprzyjają temu „rządy twardej ręki”, nie zaś uczciwość i etyka.

 

Elementarne zasady uczciwości

 

  • Angażowaniesprowadza się do zachęcania pracowników do partycypacji w procesie decyzyjnym, odważnego wyrażania własnego zdania, dzielenia się pomysłami i sugestiami. Zaangażowany pracownik silniej identyfikuje się z firmą, zespołem i realizowanymi działaniami. Wzrost identyfikacji w efekcie prowadzi do wyższej efektywności, lojalności i zaangażowania.
  • Wyjaśnianiezatem dbałość o zniwelowanie możliwie wszystkich niedomówień i nacisk na precyzyjność komunikatu i transparentność działań. Działanie to przede wszystkim skutkuje wzrostem zaufania i poczucia pewności pracowników.
  • Precyzowanie oczekiwańjasne określanie kryteriów oceny oraz określenie konsekwencji płynących z braku spełnienia oczekiwań. Realizacja tego kryterium pozwala pracownikom skoncentrować się na pracy, zmniejsza ryzyko plotek i pogłosek w zespole.

 

Choć na pozór etyka i uczciwość mogą sprawiać wrażenie zagadnień wysoko abstrakcyjnych i oderwanych od realiów firmy, są niezwykle istotne w szczególności w firmach opartych na wiedzy zaangażowaniu i innowacyjności pracowników.

 

 

W odróżnieniu od tradycyjnych czynników takich jak ziemia, praca i kapitał, wiedza jest dobrem przypisanym do ludzkiego umysłu. (Kim, Mauborgne 2009, s. 138)

 

Z uwagi na wyjątkowy charakter wiedzy nikt poza jej posiadaczem nie jest w stanie jej kontrolować. Nie możemy ponadto wyegzekwować od pracownika konieczności dzielenia się nią. Czymś co z pewnością możemy zrobić jest stworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się nią i zachęceniu do tego pracowników na przykład poprzez okazywanie im szacunku oraz uczciwe i etyczne zachowanie.

 

 

Źródło: Kim, Ch. W., Mauborgne, R. (2009), Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair! (123 – 146), Kubisiak P. (red.) (2012) O Zarządzaniu ludami, Harvard Bussiness Review

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *