Empatyczne przywództwo

Fot. unsplash.com

Empatyczne przywództwo to umiejętność takiego kierowania ludźmi, które sprzyja osiąganiu celów biznesowych organizacji. Przywództwo, to umiejętność sprawiania, aby ludzie podążali za tobą nawet jeżeli mają inne możliwości.

 

Jakkolwiek określicie tą formę przywództwa, lider musi w swoim działaniu wykorzystać oba wspomniane elementy. Z jednej strony powinien zadbać o to, aby ludzie którym przewodzi osiągali cele. Z drugiej dołożyć starań, aby spośród wielu alternatyw wybrali właśnie jego i byli mu lojalni. Empatyczne przywództwo to coś więcej niż kierowanie zespołem.

 

Zatem co sprawi, że będziesz skutecznym przywódcą?

 

Poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytanie podjęli się badacze z Heidi i Allan Barclay z Colorado State University (Barclay, Barclay 2011).

 

Przywództwo to umiejętność wpływania na pracowników, aby angażowali się w osiąganie celów organizacji. (Kinicki, Williams)

 

Skuteczne przywództwo kryje w sobie umiejętności z zakresu planowania, kontrolowania, organizowania oraz przewodzenia (Kinicki & Williams, 2008). Skuteczny lider powinien ponadto posiadać umiejętność budowania zaangażowania oraz wyzwalania motywacji nawet w najtrudniejszych projektach i zadaniach, którymi kieruje. To jednak nie wszystko. Każdy z Was z pewnością ma przed oczami kilku, może kilkunastu liderów którzy posiadali powyższe cztery kluczowe umiejętności. Nie każdy z nich za pewne był jednak skuteczny.

 

Empatia jest umiejętnością, która wyróżnia skutecznych pośród przeciętnych przywódców. Właściwość ta wydaje się być niezbędna dla przywództwa w zmianie. Empatia rozumiana jest tu jako właściwość polegająca na posiadaniu szacunku, współczucia i wyrozumiałości dla innych osób.

 

 

W jaki sposób można scharakteryzować empatyczne przywództwo?

 

Menedżer lub przywódca powinien posiadać i wyrażać zrozumienie dla członków swojego zespołu. Nie oznacza, że od dziś powinien stać się powiernikiem najskrytszych sekretów z życia osobistego. Warto jednak, aby tworzył wokół siebie atmosferę wsparcia i zrozumienia dla pracowników. Powinien znać swój zespół na tyle, aby móc powiedzieć co sprawia radość i motywuje jego pracowników. Jak podkreślają Barclay i Barclay (2011), choć nie ma naukowych badań potwierdzających wyższą produktywność szczęśliwych pracowników, bazując na własnym doświadczeniu, powiedzieć możemy, że szczęśliwy pracownik to zaangażowany i usatysfakcjonowany człowiek. Poczucie szczęścia przekłada się również za wzrost średniego okresu zatrudnienia pracownika w danej organizacji, jego ocenę pracy i utożsamianie się z pracodawcą.

 

Zatem zadaniem lidera jest poznanie pracowników tak, aby mógł on w oparciu o posiadaną wiedzę kreować środowisko sprzyjające długoterminowej lojalności pracowników. Działanie niesie za sobą również korzyści finansowe dla organizacji, gdyż w perspektywie czasowej przekłada się na niższe koszty wynikające z fluktuacji kadr.


 

Empatyczne przywództwo jest sposobem w jaki lider może pokazać pracownikom jak bardzo są ważni dla niego oraz organizacji.


 

Dobry lider musi zrozumieć i uświadomić sobie, że to co jest ważne dla jego pracowników powinno być również istotne dla niego samego. Empatyczny przywódca powinien zwracać uwagę również na kulturę i tradycję, wyrażać zrozumienie dla sytuacji pozazawodowej pracowników (tj. choroby, problemy rodzinne etc.) Pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem i w sposób jednakowy. U podstaw empatycznego przywództwa leży przekonanie, ze pracownicy to zwyczajni ludzie i tak też powinni być traktowani. Zatem zarządzając nimi należy uwzględnić szerszy kontekst działania i zależności z poza sfery zawodowej. Ujęcie to podkreśla również różnice indywidualne między poszczególnymi pracownikami dotyczące ich umiejętności, doświadczenia, wykształcenia, wrażliwości etc.

 

Empatyczne przywództwo w siedmiu krokach


 

  1. Poznaj i zrozum każdego ze swoich pracowników oraz jego indywidualną tożsamość kulturową.
  2. Słuchaj i obserwuj co twoi pracownicy mówią do ciebie poprzez słowa, język ciała, ton i tembr głosu.
  3. Traktuj swoich pracowników tak jak chcieliby być traktowani.
  4. Wyrażaj szacunek i pokazuj, że zależy ci na nich.
  5. Zadawaj pytania i podchwytuj tematy.
  6. Podkreślaj znaczenie odmienności kulturowej.
  7. Doceniaj różnorodność.

 

 

Pamiętaj, że przywództwo jest umiejętnością, która nieustannie możesz rozwijać, dbaj o to, aby być empatycznym i skutecznym przywódcą.

 

Jak pisze Gardner (1986) „przywództwo od zawsze związane jest z zarządzaniem. Człowiek może natomiast być liderem nie będąc przywódcą. W przeciwieństwie do niejednego menedżera, który nie dałby rady doprowadzić grupy siedmiolatków do budki z lodami.”

 

Źródło:

Barclay H. K., Barclay A. C. (2011), Recession Compassion: 7 Steps on How to Treat Employees to Get the Best Performance During These Global Economic Times, Journal of Management Policy and Practice vol. 12(1) 2011, p. 21-28

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *