Efektywna rekrutacja – kierunek absolwent

Fot. unsplash.com

O rekrutacji powiedzieć można wiele. W gąszczu pytań i twierdzeń dotyczących wspomnianego procesu z pewnością zabraknąć nie może kryterium mówiącego o dopasowaniu metod do odpowiedniej grupy odbiorców.

 

Niewątpliwie osiągnięciu wysokiej efektywności sprzyjać będzie uwzględnienie specyfiki rekrutacji na dane stanowisko, znajomość rynku kandydatów oraz oczekiwań i grupy docelowej, w tym przypadku specyfiki absolwentów.

 

Przed studentami współcześnie stoi nie lada wyzwanie. Wbrew pozorom wejście na rynek pracy w niczym nie przypomina włączenia się do ruchu z drogi podporządkowanej. Kierunkowskaz, w postaci chęci i ciekawości to za mało, aby dostać etat.

 

Praca oczywiście jest i może liczyć na nią zdolny, zaangażowany i zaradny absolwent. Powyższe umiejętności, połączone z wysokimi kompetencjami interpersonalnymi i specjalistyczną wiedzą, od lat niezmiennie są receptą na sukces.

 

Nie tylko nauka

 

Potencjalni pracodawcy wysoko oceniają również aktywność studentów w okresie edukacji akademickiej. Warto pamiętać, że do jesieni 2014 r. wyższe uczelnie nie miały obowiązku uwzględniania praktyk zawodowych w programach kształcenia studentów. Wyjątek stanowiły kierunki przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz studia weterynaryjne, architektoniczne, lekarskie, lekarsko-dentystyczne, farmaceutyczne, pielęgniarstwa i położnictwa. Studenci powyższych kierunków zobligowani byli do realizacji praktyk lub staży. W związku z powyższym wchodzący na rynek pracy absolwenci dysponują mniejszym lub większym doświadczeniem zawodowym.

 

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym. W związku z tym chcąc nie chcąc, studenci realizują praktyki. Skupmy się jednak na tych, którzy chcą i robią więcej niż wymaga od nich system edukacji. Stanowią oni szczególnie wartościowy „zasób” dla przyszłych pracodawców. Grupa ta z reguły nie ma problemu ze znalezieniem pierwszej pracy, a nierzadko ich pierwsze doświadczenia (praktyki czy staże) stają się początkiem kariery zawodowej.

 

Aktywność studentów w okresie edukacji akademickiej pozwala ocenić i przewidzieć motywację, zaangażowanie i wytrwałość potencjalnych pracowników.

 

Absolwent na pokładzie, czyli jak przyciągnąć i utrzymać najlepszych?

 

Jak dowodzą badania przeprowadzone przez Brennan and McGeevor (1985), niemal co drugi absolwent zmienia pracę minimum dwa razy w ciągu pierwszych trzech lat od ukończenia studiów. Inni badacze również podkreślają wysoką rotację w grupie absolwentów wyższych uczelni (por. Brennan i McGeevor, 1985; Parsons, 1985).

 

Zdaniem badaczy do najbardziej popularnych metod pozyskiwania i selekcji kandydatów zaliczyć można rozmowy rekrutacyjne, Assessment Center oraz testy umiejętności (por. Cooper i Robertson, 1995; Di Milia i Smith, 1997; Rynes i Boudreau, 1986; Salgado 1999; Schmidt, Ones I Hunter, 1992).

 

Johns i inni (2007) postanowili skierować swoje kroki do źródła. Zapytali między innymi co przeciętny absolwent sądzi o metodach rekrutacyjnych wybieranych przez organizacje oraz z jakich kanałów korzysta poszukując pracy.

 

Okazuje się, że absolwenci australijskich uczelni najczęściej wskazywali gazety jako źródło ofert pracy, ceniąc je bardziej niż na przykład ogłoszenia na portalach społecznościowych czy korporacyjnych firm. Nie bez znaczenia okazały się również publikacje lokalnych biur karier zawierające oferty zatrudnienia, z których skorzystać może absolwent.

 

Wart podkreślenia jest fakt, że większość spośród zapytanych absolwentów o sposób, w jaki firmy mogą zainteresować ich swoją ofertą wskazała, w kolejności:

 

– wsparcie działalności wyższej uczelni

– budowanie relacji w sferze nauka – biznes

– ufundowanie nagród/stypendiów

 

Powyższe dane dowodzą, że studenci mają świadomość wartości i inwestycji w kapitał ludzki. Gotowi są także do podejmowania wysiłku i działania. Warto wykorzystać ten potencjał i ambicje w ramach realizowanych projektów rekrutacyjnych lub dla czasowego wzmocnienia funkcjonujących zespołów.

 

Jak to zrobić? W jaki sposób pozyskać absolwentów i zachęcić ich do współpracy? Mamy dla Was kilka propozycji, które firma może zaadresować do wybranej grupy studentów.

 

  1. Nawiąż współpracę z kołami naukowymi funkcjonującycmi na uczelni.
  2. Przeprowadź warsztaty lub wygłoś wykład na uczelni.
  3. Zorganizuj dni otwarte w firmie.
  4. Zaprezentuj się podczas targów pracy.
  5. Nawiąż współpracę ze studenckim biurem karier.
  6. Stwórz program stażowy dla wybitnych studentów.
  7. Ogłoś konkurs na pracę magisterską.
  8. Zaproś studentów do udziału w firmowym projekcie.
  9. Ufunduj nagrodę dla wybitnych studentów.
  10. Dofinansuj zakup sprzętu lub realizację uczelnianych projektów.

 

Sposobów sprzyjających zaintersowaniu studentów ofertą firmy jest wiele. Zastanów się i wybierz, ten, który w Twojej ocenie najbardziej odpowiada potrzebom biznesowym organizacji. Zatrudnij i wykorzystaj potencjał stuentów i absolwentów wyższych uczelni, pozwól im poznać organizację i wyposaż w cenne doświadczeni zawodowe. Z drugiej strony jest to świetna okazja na pozyskanie nowego, innego spojrzenia na wyzwania biznesowe oraz szansa nabrania do niego szerszego dystansu.

 

Źródło:

Brennan, J.L., McGeevor, P.A. (1985), CNAA Graduates: Their Experiences and Views Twelve Months after Graduation, HELM Working Paper No. 4,

Cooper, D. and Robertson, I.T. (1995), The Psychology of Personnel Selection, London: Routledge.

Johns R., Teo S., Harrington K. (2007), Pick Me! Perceptual Differences of Graduate Recruitment and Selection Methods, Employment Relations Record, Vol. 7, No. 1, p. 1-11

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *