7 strategii przywództwa

Fot. unsplash.com

Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi nadal ukazują przywództwo jako jedno z głównych zagadnień, z którymi będą się musieli mierzyć HR-owcy. Natomiast już w IV wieku p.n.e. były pierwsze wzmianki stanowiące o ważności kompetencji przywódczych w strategii biznesowej przedsiębiorstwa (królestwa).

Chanakya opisuje 7 strategii przywództwa, czyli idealnego króla posiadającego intelekt, energię życiową oraz odpowiednie cechy osobowościowe. Jak podkreśla autor, istotna jest również akceptacja członków zespołu oraz posiadanie autorytetu. Wśród wartości, którymi powinien kierować się dobry przywódca Chanakya wymienia: wdzięczność, etykę, sprawiedliwość, empatię, prawdomówność, tolerancję, transparentność. Kluczową kwestią w samorozwoju przywódcy jest rozpoznanie słabych i mocnych stron swoich oraz podległego zespołu. Ważne jest również bazowanie na talentach oraz rozwój słabszych kompetencji. Przywództwo zdaniem Chanakya polega na zdolności uczenia się, umiejętności słuchania innych oraz rozpoznawania intencji.

Chanakya przedstawił królowi 7 strategii przywództwa w odniesieniu do konkurencji (wroga):

Sanman – POJEDNANIE

Danda – SIŁA

Dana – HOJNOŚĆ

Bheda – POSTRZEGANIE RÓŻNIC

Maya – SILNA WOLA

Upeksha – BEZSTRONNOŚĆ

Indrajala – PODSTĘP

Powyższe startegie mają na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej. Zasady wydają się na pozór proste, zrozumiałe, wręcz oczywiste, co sprawia, że mimo upływu wieków są w dalszym ciągu aktualne i w znacznej mierze przesądzają o ich skuteczności.

Źródło: http://chanakyaspeaks.in/; http://asiasociety.org/seven-ways-greet-neighbor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *