Rozmowa kwalifikacyjna metodą wywiadu behawioralnego – perspektywa kandydata

Fot. unsplash.com

Wywiad behawioralny jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do weryfikacji kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego. W ostatnich latach pojawiła się znaczna liczba publikacji podpowiadających w jaki sposób należy się przygotować do udziału w rekrutacji na konkretne stanowisko pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna metodą wywiadu behawioralnego jest jedną z popularniejszych w ostatnim czasie metod. Przybliżymy Wam rozmowę kompetencyjną opartą na opisie zachowań kandydata w konkretnych sytuacjach zawodowych, ze szczególnym nastawieniem na sytuacje krytyczne stanowiące o sukcesie.

Dobre przygotowanie zwiększa szanse na znalezienie upragnionej pracy. Zapamiętaj 10 kroków, a z pewnością odnajdziesz się podczas wywiadu behawioralnego.

  • Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami behawioralnymi dotyczącymi analizy pracy, potrzebnych kompetencji oraz przyczyn sukcesu:

Jakie umiejętności były Ci niezbędne do wykonywania określonych obowiązków?

Co sprawiło, że osiągnąłeś taką pozycję zawodową?

Jakie napotkałeś trudności?

Odpowiadając sobie na powyższe pytania zrozumiesz do czego zmierza rozmówca, np.: przy stanowisku handlowym ważna jest orientacja na wynik oraz na Klienta, umiejętności negocjacyjne, komunikatywność oraz radzenie sobie ze stresem.

Stwórz sobie listę zachowań, które odzwierciedlają wymienione kompetencje i odnoszą się bezpośrednio do Twojego stanowiska pracy.

  • Przygotuj sobie odpowiedzi oparte na Twoich doświadczeniach. Prześledźmy to na przykładzie kompetencji – negocjowanie:

Proszę opisz ostatnią sytuację, w której prowadziłeś negocjacje ze swoim przełożonym w celu osiągnięcia porozumienia.

 „Sytuacja dotyczyła projektu, w którym menedżer przedstawił mi nierealny termin jego finalizacji. Prześledziliśmy poszczególne działania, które obejmują ten proces oraz przedstawiłem czas ich realizacji. Omówiliśmy możliwości skrócenia poszczególnych etapów. Wyszedłem z propozycją przydzielenia dodatkowego członka zespołu i zaproponowałem przedstawienie specyfikacji uwzględniającej zmiany. Doszliśmy do porozumienia i dotrzymania podanego terminu zakończenia projektu.”

Twoje odpowiedzi mają dowieść, że przejawiasz inicjatywę, przedstawiasz alternatywne rozwiązania oraz dążysz do porozumienia.

  • Skup się na szczegółach i konkretnych przykładach – trzymaj się faktów i dokładnie opisuj swoje zachowania odnosząc się do swoich doświadczeń zawodowych.
  • Słuchaj uważnie – jeśli nie jesteś pewny do czego zmierza rozmówca, możesz skorzystać z chwili do zastanowienia, zadając pytanie:

Czy pyta mnie Pan o to….? Czy sytuacja ma dotyczyć….?

  • Odnoś się do ostatnich doświadczeń – zachowania z ostatniej pracy będą łatwiejsze do opisania oraz są ważniejsze dla rekrutera. Jeśli nie posiadasz doświadczenia, o które pyta rozmówca, możesz się odnieść do przykładów z praktyk, stażu, studiów bądź z życia rodzinnego, kulturalnego czy społecznego.
  • Nie obawiaj się pytań o sytuacje negatywne – przygotuj sobie kilka takich przykładów z uwzględnieniem Twoich wniosków na temat porażki oraz konkluzji co, z takiej sytuacji wyniosłeś, co Ci dała wartościowego co mogłeś wykorzystać w dalszej pracy.
  • Zmieniaj przykłady – im więcej sytuacji opiszesz odpowiadając na pytania rekrutera, tym lepiej. Przed rozmową przejrzyj swoje cv, aby przypomnieć sobie wszystkie przykłady.
  • Trzymaj się faktów – unikaj generalizacji, trzymaj się konkretów i prawdziwych zdarzeń. W dalszej weryfikacji rozmówca jest w stanie szybko wychwycić sprzeczne „zeznania”.
  • Pamiętaj o komunikacji niewerbalnej – dbaj o to, aby Twoja komunikacja werbalna i niewerbalna była spójna. Słowo mówione jest wzmacniane przez język ciała.
  • Ćwicz – przepracowane odpowiedzi wpływają korzystnie na sposób wypowiedzi, dobór słów oraz wykrywają ewentualne błędy.

 

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki sprawią, że poczujecie się bardziej komfortowo i swobodnie, a przyszła rozmowa kwalifikacyjna okaże się ostatnim krokiem w znalezieniu wymarzonej pracy. Ciekawe jesteśmy Waszych doświadczeń i refleksji. Czy macie za sobą wywiady oparte na analizie kompetencji i czy samo odpowiadanie na pytania dotyczące zachowań sprawia Wam trudność?

Źródło: http://www.best-job-interview.com

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *