Skuteczny plan na opracowanie marki osobistej

Fot. unsplash.com

Skuteczny Personal Branding pozwala efektywnie zarządzać, kontrolować i wpływać na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Rezultatem czego jest silna marka osobista, będąca kluczem do sukcesu.

Zdaniem dr Huberta Rampersada (2008) marka osobista jest we współczesnych czasach niezbędnym narzędziem przy pomocy, którego możemy świadomie kreować i komunikować swój wizerunek. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym jest ona skuteczna pod warunkiem, że nasze działania mają charakter świadomy i są zaplanowane. Rampersad (2008) podkreśla, że każdy z nas posiada swoją własną indywidualną markę, niestety niewiele osób zarządza nią w sposób celowy, konsekwentny i efektywny. Autor zilustrował plan i koncepcję Personal Branding przy pomocy następującego modelu.

Autentyczny Model Personal Branding Rampersada (2008) składa się z czterech kół, przy pomocy których opisane zostały kolejne etapy, niezbędne do zbudowania marki osobistej. Warunkiem stworzenia efektywnej marki osobistej jest przejście kolejno przez każdy z nich:

  1. Zdefiniowanie i określenie własnych ambicji.
  2. Zdefiniowanie i określenie marki osobistej.
  3. Sporządzenie osobistej karty wyników.
  4. Zastosowanie i podtrzymywanie indywidualnego poziomu ambicji, marki osobistej oraz karty wyników.

Marka osobista powinna być syntezą wszystkich oczekiwań, obrazów i wyobrażeń jakie pojawiają się w umysłach innych, gdy słyszą twoje nazwisko. Twoja marka osobista powinna być autentyczna, odzwierciedlająca twój rzeczywisty charakter i zbudowana w oparciu o cenione przez ciebie wartości, twoje mocne strony i talenty. Marka osobista wykreowana dzięki powyższym kryteriom będzie nie tylko silna, czytelna, kompletna, ale przede wszystkim wartościowa dla innych. Zaś sam model zaproponowany przez Rampersada można śmiało zastosować zarówno w przypadku budowania marki osobistej, jak i kreowania wizerunku organizacji.

Źródło: Rampersad H. K. (2008), A new blueprint for powerful and authentic personal branding, Performance Improvement, vol. 47, no.6, p. 34-36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *