Myślenie poprzez „jeszcze nie”

Fot. unsplash.com

Podejrzewam, że podobnie jak ja, Wy również spotykacie na co dzień ludzi, którzy wycofują się, poddają i chowają głowę w piasek przy najmniejszej przeszkodzie. Oczywiście napotykamy na swojej drodze również tych, którzy idą mimo przeciwności losu do przodu, nie poddają się, po upadku wstają i „walczą” dalej.

 

Jedna spośród licznych koncepcji dotyczących źródła powstałych rozbieżności jest odniesienie do odmiennych sposobów myślenia. Powyższa zależność stanowi przedmiot badań Carol S. Dweck, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanforda, specjalizującej się w badaniach nad motywacją, rozwojem i dążeniem do sukcesu. Przedmiotem wieloletnich badań Dwerck były mechanizmy wpływające na zachowania ludzi. Zarówno te skłaniające ich do wytrwałości w wzmaganiu się z trudnościami i wyzwaniami, jak i te powodujące postawę wycofania czy rezygnacji.

 

Koncepcja Dweck zakłada dwa sposoby myślenia przyjmowane przez ludzi:

 

Fixed mindset – preferowany przez osoby zakładające niezmienność swoich cech i możliwości. Przyjmują one , że ich inteligencja i talenty stanowią niezmienną, wrodzoną cechę. W dążeniu do celu sugerują się posiadanymi predyspozycjami i uzdolnieniami w określonym kierunku. W sytuacjach stanowiących wyzwania przyjmują pozycję defensywną. Wysiłek w takich okolicznościach traktują jako marnowanie czasu i energii. Nie wierzą we własne możliwości spoza obszarów, które uważają za swoje wrodzone zdolności. Konsekwencją takiego myślenia jest nastawienie na status quo. Obawa przed ryzykiem sprawia, że nie są w stanie studiować całego spectrum swoich możliwości i potencjału.

 

Growth mindset – wybierany przez osoby traktujące uczenie w sposób procesowy. Sama droga prowadząca do określonego celu sprawia im wiele satysfakcji, głównie poprzez odkrywanie nowych obszarów swoich możliwości. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości rozwijają się i łatwiej osiągają cele. Działają na wielu polach, mają otwarty umysł, co pozwala im na zdobywanie nowych umiejętności, często wcześniej nieodkrytych i niedostępnych. Nowe wyzwania stanowią dla nich pole do ryzyka oraz poszerzenia zasobów i mocnych stron. Rozwój i sukces traktują przez pryzmat własnej pracy nad samym sobą. Przeszkody, porażki oraz krytyka stanowią integralną cześć sukcesu.

 

Zdaniem Dweck mózg człowieka jest na tyle plastyczny, że możemy zwiększać jego możliwości, dostosowując go do naszych aktualnych planów rozwoju. W związku z tym od lat propaguje myślenie nastawione na rozwój. Stawiając na mentalność wzrostową, nagłaśnia drogę osiągania sukcesu poprzez ewolucję w sposobie rozumienia porażek i włożonej pracy.

 

Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. (Walkiewicz J.)

 

W swoim bardzo znanym wystąpieniu, Dweck odwołuje się do historii o uczniach w pewnej szkole w Chicago. W sytuacji niezaliczenia jakiegoś kursu, nie otrzymują negatywnej oceny zaś status mówiący „jeszcze nie”. Zdaniem Dweck wartość jakiej dostarcza powyższa ocena, wbrew pozorom stanowi bardzo ważną lekcję dla naszego życia. Człowiek wiedząc, że czegoś nie osiągnął, dostaje sygnał, że może to jeszcze uzyskać dzięki pewnym atrybutom. Zatem kroi się jeszcze nadzieja na dalszą drogę i sukces. Kluczowa jest nagroda nie za wynik lecz za samą walkę, zaangażowanie i wysiłek. Jedynie próby wyjścia poza strefę komfortu, uczą i stwarzają nowe możliwości.

 

 

Zmiana nastawienia oraz przekonanie, że nasze zdolności są płynne, a dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i naturalnych predyspozycji kompatybilnych z wybraną ścieżką zawodową, jest newralgiczne w dążeniu do wyznaczonych celów. Przyjmując założenia Dweck zmienimy nastawienie do identyfikatorów naszego „ja” – osobowości, inteligencji czy talentów, upatrując w nich pewność elastyczność, dynamizm i nieustanny rozwój. Droga do sukcesu ma stanowić dźwignię rozwoju i motywacji wewnętrznej. Nagrodą powinny być natomiast zmiany, osiągnięte dzięki skupieniu, konsekwencji i mobilizacji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *