Komunikacja, czyli kultura dialogu i dobrego słowa

Fot. unsplash.com

Komunikacja jest niewyczerpalnym źródłem wielu dyskusji i polemiki. Można by zadać sobie pytanie dlaczego jest ona tak ważna? Odpowiedź jest raczej oczywista – jest ona szczególnym narzędziem do osiągania zamierzonych celów.

 

Osobą, która wierzy w moc słów, a przede wszystkim w moc wypowiadania dobrych słów jest Iwona Majewska-Opiełka, autorka książki „Powiem to dobrym słowem”. Zdaniem autorki dobre komunikaty zwiększają poczucie własnej wartości, wzmacniają pozytywne myślenie oraz prowadzą do samorozwoju.

 

Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć. (Ann Morrow Lindbergh)

 

Książka składnia do refleksji i przede wszystkim do wzięcia odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Nakłania do pracy nad samym sobą, aby z pełną świadomością stosować efektywne i wiarygodne komunikaty, aby wywołały zamierzony cel i emocje. Jak to zrobić?

 

Psychologowie twierdzą, że poza godzinami przeznaczonymi na sen, poświęcamy 70% swojego czasu na komunikację, z czego ponad 30% zajmuje nam mówienie, natomiast słuchanie ok. 40%. Jest to znaczna część naszych wszelkich aktywności, w związku z tym bardzo ważną kompetencją jest komunikatywność.

 

Filary skutecznej komunikacji:

komunikacja

 

Komunikacja służy przekazaniu świadomego bądź nieświadomego komunikatu, dzięki któremu możemy wymienić myśli, poglądy, opinie, zdobywać wiedzę i potrzebne dane, uwolnić emocje, budować relacje międzyludzkie, wpływać na innych, rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia.

 

Przekaz może mieć różnorodną formę, np. mowy, komunikatów niewerbalnych lub sztuk.

Często w trakcie komunikatu mogą wystąpić szumy, czyli zakłócenia, bodźce wpływające zarówno na nadawcę jak i odbiorcę, zakłócające skuteczność komunikatu.

 

Z perspektywy biznesu i samorozwoju ważna jest świadoma komunikacja, która ma miejsce wtedy kiedy nadawca posiada kontrolę na procesem komunikacji. Z tej perspektywy należy dbać o jasną stronę procesu, dążyć do wyeliminowania wszelkich szumów i złych emocji. Głównym przesłaniem jest dążenie do pewnego porozumienia, na które godzą się nadawca i odbiorca.

 

Jednak najważniejszym elementem komunikacji jest intencja, którą kierujesz przekaz. Chcąc wpłynąć na określone zachowanie konkretnej osoby i posiadając wiedzę o efektywnej stronie komunikacji, należy zadbać o szlachetne i dobre intencje. Przekazując informację niesiesz ze sobą konkretną emocją i świadomość tego, aby robić to w sposób dobry, pozwala motywować ludzi do działania, dodaje wiarę w siebie oraz oddziałuje na powtarzalność tego typu komunikatów.

 

Siła oddziaływania słowa jest ogromna. Zadbaj o to, aby świadomie powodować określone stany i aby tam gdzie jest to możliwe, były one pozytywne. Uświadomienie sobie swoich emocji i ich siły przekazu jest trudne, lecz stanowi wyzwanie dla własnego rozwoju. Umiejętność wykrywania i nazywania emocji stanowi o naszej dojrzałości. Słowa mają moc zmieniania emocji. Dotyczy to zarówno ich wzmacniania jak i osłabiania. Mogą one również wywoływać nowe emocje, zaś kontrola napięć emocjonalnych poprzez słowa umożliwia lepszy dialog i poprawia relacje międzyludzkie.

 

„Człowiek jest odpowiedzialny za swoją świadomość. Za sprawą słów może ją powiększać, formować, zmieniać… Może też wpływać na swoją podświadomość. Tak kształtuje tożsamość”. (Majewska-Opiełka)

 

 

Ciągłe doskonalenie się oraz pomnażanie zasobu słów, poprawia jakość życia oraz powoduje efektywną i skuteczną komunikację. Warte podkreślenia również w budowaniu marki osobistej za pomocą słów jest prowadzenie wewnętrznych rozmów z sobą samym. Dzięki temu wzmacniamy naszą samoocenę, pozwalając na lepsze funkcjonowaniu w życiu osobistym i zawodowym. Samoocena jako jeden z wielu czynników wpływa na skuteczność działań, jest predykatorem sukcesu i służy osiąganiu zamierzonych celów. Pozwala również na nośną prezentację marki osobistej poprzez odpowiednie wyeksponowanie mocnych stron i talentów. Wysoka obiektywna samoocena stanowi podstawę do właściwej postawy, działań zgodnie z naturalnymi predyspozycjami oraz prawdziwego poczucia własnej wartości.

 

Skuteczna komunikacja oprócz stosowania odpowiednich technik, powinna bazować na świadomym zarządzaniu emocjami, aby połączyć dwa brzegi – nadawcy i odbiorcy. Należy szukać wspólnego mianownika porozumienia w celu stworzenia dobrych relacji. Świadomość tego co się mówi i jak się działa wpływa na skuteczne komunikowanie się oraz na postawę i zachowania innych osób. Dzięki komunikacji możemy pogłębić więzi z innymi osobami oraz stworzyć atmosferę sprzyjającą budowaniu relacji.

 

Autorka książki wymienia kilka żelaznych zasad, którymi należy kierować się przekazując komunikat, mający na celu zmianę czyjejś postawy, zachowania lub sposób myślenia:

 

 • Wszędzie gdzie to możliwe, używaj słów o pozytywnym zabarwieniu
 • Mów tylko o zachowaniu danej osoby.
 • Przyjmuj odpowiedzialność za wspólne działania.
 • W sytuacjach jednoosobowych używaj formy „ja” a nie „my”.
 • Nie używaj słów skazujących na dezaprobatę siebie i kogoś.
 • Nie obniżaj wartości pochwały, dodając negatywne aspekty.

 

Język i słowa, którymi posługuje się człowiek wiele o nim świadczą. Wskazują na jego tożsamość, postawę, zainteresowania i ogólne przekonania o życiu. Procesy zachodzące w naszej świadomości i podświadomości reprezentują naszą markę osobistą. Szczególnie ważna w budowaniu naszej tożsamości zawodowej jest podświadomość, która tworzy atmosferę oddziałującą pozytywnie bądź negatywnie na nasze działania.

 

W to jaki sposób się komunikujemy zależy od naszego postrzegania rzeczywistości oraz sposobu myślenia. Myśli, słowa i czyny odzwierciedlają to kim jesteśmy, dlatego warto świadomie nimi kierować. Podejmij wyzwanie: komunikuj za pomocą dobrych słów! W naszym interesie leży czuwanie nad tym, co inni próbują wprowadzić nam do podświadomości.

 

Nasze słowa stanowią most między tym kim jesteśmy i jak jesteśmy postrzegani, czyli między naszą tożsamością a wizerunkiem. Dlatego prowadźmy dobry dialog zewnętrzny, ale przede wszystkim dobry dialog wewnętrzny, aby odzwierciedlić to kim jesteśmy, po tym jak się wypowiadamy.

 

„Myśl jest energią, słowo jest energią…” (Majewska-Opiełka)

Umiejętność komunikowania stanowi niejednokrotnie dźwignię dla rozwoju innych ważnych kompetencji, dlatego jest tak ważne, aby ją posiąść na odpowiednim poziomie. Zdaniem autorki cechy charakteru, dzięki którym jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu, to:

 

 • poczucie własnej wartości
 • proaktywność
 • poczucie spójności wewnętrznej
 • poczucie obfitości
 • pozytywne myślenie

 

Dlatego warto posługiwać się językiem pozytywnym, proaktywnym, nadziei, poczucia obfitości oraz językiem współpracy i spójności wewnętrznej.

 

Jeśli chcesz się rozwijać w życiu osobistym, zawodowym oraz Twoim celem jest zbudowanie marki osobistej o dobrej reputacji, kontroluj sposób swojego mówienia. Możesz osiągnąć wiele rzeczy, ponieważ masz wpływ na każdy aspekt Twojego życia, również na zaprogramowanie dobrego sposobu mówienia, który dzięki powtarzalności stanie się nawykiem. Używając dobrych słów, czyli nie tylko pozytywnych, ale przede wszystkich właściwych dla konkretnych sytuacji, pobudzisz motywację, pozytywne emocje u siebie i innych. Pamiętaj, że dobre mówienie jest wprost proporcjonalne z dobrym słuchaniem. To dzięki tym funkcjom nie tylko odczytasz otaczająca Cię rzeczywistość, ale również będziesz w stanie ją wykreować, poprzez świadome rozumienie i odczuwanie.

 

Wszelkim błędom utrudniających proces komunikacji oraz postawie asertywnej przyświecającej dobrej komunikacji poświęcimy kolejne posty. Zachęcamy do śledzenia!

 

 

Źródło: Majewska-Opiełka I. (2016). Powiedz to dobrym słowem. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *