Inteligencja emocjonalna a sprzedaż

Fot. unsplash.com

Temat inteligencji emocjonalnej gościł już u nas kilkakrotnie, na przykład w kontekście modelu EQ oraz koncentracji przywódcy. Zagadnienie to w dalszym ciągu nie zostało w pełni wyczerpane. W ostatnich latach przeprowadzonych zostało sporo badań ukierunkowanych na badanie związków i zależnych inteligencji emocjonalnej z różnymi zmiennymi. Przedmiotem zainteresowania badaczy był również obszar sprzedaży oraz zależność między inteligencją emocjonalną a powodzeniem w pracy i efektywnością handlowców.

 

Emocjonalnie inteligentni handlowcy potrafią skutecznie zarządzać zarówno sobą, jak i ludźmi. (Stanley C., 2015, s.3)

 

Inteligencja emocjonalna rozumiana jest najczęściej jako zbiór wskaźników osobowościowych związanych między innymi z umiejętnością zarządzania i kontrolowania własnymi emocjami oraz rozumienia potrzeb innych osób. Do grupy tej zaliczyć należy też szeroko rozumiane umiejętności społeczne, za sprawą których osoba obdarzona wysoką inteligencją emocjonalną świetnie odnajduje się w grupie, jest przez nią lubiana i akceptowana.

 

Inteligencja emocjonalna pozwala nie tylko zachować zdrowy rozsądek i zimną krew nawet w wyjątkowo trudnych sytuacjach, ale również utrzymać krytyczne spojrzenie. Handlowiec cechujący się inteligencją emocjonalną kontroluje swoje emocje i w pełni korzysta z posiadanych umiejętności interpersonalnych. Jest to niezwykle cenna umiejętność w szczególności w wymagających sytuacjach, w których najczęściej emocje biorą górę nad rozsądkiem. Badania dowodzą, że z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej idzie w parze wysoki poziom samokontroli, empatii oraz podejmowania zdecydowanego działania w kryzysowych sytuacjach. Inteligencja emocjonalna to również świadomość i rozumienie siebie oraz innych, niezwykle istotne z perspektywy nawiązywania i utrzymywania relacji w sprzedaży. Elementem składowym są również, nastawienie na rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności zawodowych.

 

Liderzy kupują od liderów, dlatego najlepsi pracownicy wykorzystują w procesie sprzedaży kompetencje związane z inteligencją emocjonalną. (Stanley C., 2015, s. 5)

 

Z jednej strony inteligencja emocjonalna przekłada się na sukces w sprzedaży w  drugiej sprawia, że człowiek lepiej radzi sobie w obliczu porażek. A co za tym idzie nie popada tak szybko w stan bierności, zniechęcenia i jest mniej podatny na spadki nastroju.

 

W obliczu licznych korzyści wynikających z posiadania wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej dodam jeszcze, że nawet jeżeli nie jesteśmy w szczególny sposób nią obdarzeni, to można się inteligencji emocjonalnej nauczyć. Najważniejsze są chęci, zaangażowanie i konsekwencja.

 

 

Sięgaj po więcej, zwiększ swój poziom EQ.

 

Wspinając się po kolejnych stopniach drabiny EQ warto rozpocząć od:

 

  1. Wyznaczenia czasu na refleksję w pracy zawodowej.

Samoświadomość stanowi fundament rozwoju inteligencji emocjonalnej. Znajdź i zarezerwuj sobie czas na refleksję, aby lepiej wsłuchać się i poznać siebie.

 

  1. Ograniczenia ingerencji technologii.

Planując czas dla siebie pamiętaj, aby ograniczyć również zakres w jakim przyzwyczajenie do korzystania z narzędzi pracy ingeruje w Twoje życie. W czasie przeznaczonym na refleksję lub rozwój nie sprawdzaj wiadomości, nie śledź social mediów. Warto uświadomić sobie, że śledzenie skrzynki bardzo często jest jedynie nawykiem, nie zaś realną potrzebą i oczekiwaniem pracodawcy. To Ty decydujesz o tym kiedy i na ile pozwalasz technologii ingerować w swoje życie.

 

  1. Nazywania emocji i stanów które nam towarzyszą.

Nazywaj emocje po imieniu, w ten sposób łatwiej Ci będzie je zrozumieć.

Handlowiec charakteryzujący się inteligencją emocjonalną ma świadomość, że choć nie zawsze ma wpływ na czynniki zewnętrzne może efektywnie zarządzać nawet trudną sytuacją. Wyższy poziom samokontroli, odporność na stres i krytyczne myślenie są dla niego wsparciem i kluczem do sukcesu w sprzedaży. Jest to kolejny przykład sytuacji, w której jak pokazuje życie, często nie doceniane kompetencje miękkie okazują się skuteczniejsze niż twarde.

 

Źródło:

Stanley C. (2015), Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na sukces w sprzedaży, Harvard Bussiness Review

 

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *