Tele-tata, czyli płeć i telepraca

Fot. pixabay.com

Telepraca jest wzorcowym przykładem elastycznego podejścia do wykonywania pracy. Oferowana jest zarówno przez korporacje jak i małe lokalne przedsiębiorstwa. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że wiążą się z nią konkretne korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

 

Telepraca jest także odpowiedzią na potrzeby współczesnych pracowników, którzy cenią sobie i oczekują elastyczności ze strony pracodawcy. Z perspektywy organizacji o zaproponowaniu tej formy współpracy decydują najczęściej aspekty finansowe. Telepraca oznacza dla pracodawcy niższe koszty związane z użytkowaniem przestrzeni i wykorzystaniem mediów. Z drugiej strony ogranicza jednak możliwość kontroli nad pracownikiem oraz stawia pod znakiem zapytania lojalność i poczucie współpracy z zespołem.

 

W wielu przypadkach korzyści płynące z telepracy zwyciężają nad potencjalnymi złymi skutkami i ograniczeniami tego rozwiązania. Telepraca wykorzystywana jest zarówno w przypadku pracy prostej, nie wymagającej kontroli ani specjalnego środowiska pracy oraz zadań twórczych, w branżach kreatywnych. W drugim przypadku telepraca pozwala osiągnąć niezbędną koncentrację oraz stwarz przestrzeń sprzyjającą twórczemu myśleniu, wolna od zakłóceń wynikających ze specyfiki pracy biurowej.

 

Warto pamiętać, że jest również szereg czynników społecznych, motywacyjnych i osobowościowych, które warunkują to czy telepraca będzie efektywna, ale to nie wszystko.

 

Zatem jak efektywnie korzystać z telepracy?

 

Marsh i Musson (2015) przeprowadzili bardzo ciekawe badania, w których uczestniczyli mężczyźni pracujący w domu, realizujący swoje zadania w formie telepracy. Badacze przeprowadzili wywiady z mężczyznami, którzy zrezygnowali z pracy w biurze na rzecz telepracy, przenosząc tym samym swoje biura do domów.

 

Badacze wskazali trzy charakterystyczne elementy łączące podejście respondentów.

 

Po pierwsze – koncentracja na byciu profesjonalistą.

Praca zdalna nie oznacza wcale rezygnacji z rozwoju. Wręcz przeciwnie spokój oraz przestrzeń do pracy twórczej sprzyja podnoszeniu kwalifikacji i nauce.


 

Po drugie – bycie ojcem, skupionym na domowych obowiązkach.

Zdaniem części badanych telepraca sprawia, że czują się oni bardziej zaangażowani i skupieni na życiu rodzinnym. Możliwość pracy zdalnej sprawia, że mają oni więcej czasu do poświęcenia dzieciom i chętnie wykorzystują tę sposobność, angażując się w życie domowników.


 

Po trzecie – zachowanie równowagi. 

Kwestią bardzo istotną w przypadku osób pracujących jest Work-life-balans, a zatem umiejętność zachowania i utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i pracą, co wbrew pozorom również w przypadku telepracy jest zadaniem wymagającym wysokiego stopnia kontroli i wysiłku.

 

Respondenci wśród głównych przyczyn, dla których zdecydowali się pracować w domu wskazywali niewystarczający kontakt z dziećmi, osłabienie się więzi rodzinnych oraz stres spowodowany trudnością pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Mimo, jak podkreślają osoby badane, wkładania znacznego wysiłku i zaangażowania zarówno w pracę jak i rodzinne obowiązki doświadczali oni poczucia rozdarcia, braku spełnienia i niewystarczającej satysfakcji z obu realizowanych ról.

 

Telepraca postrzegana jest przez respondentów jako antidotum na zaistniałą sytuację, szansą spełnienia się w każdej z wymienionych ról. Zdaniem osób badanych sprzyja ona również efektywności w pracy zawodowej oraz czerpaniu większej satysfakcji z ojcostwa. Sama telepraca pozwala im również na swobodne wyrażanie emocji w danej chwili i dzielenia się nimi z najbliższymi.

  

Dobra organizacja i samodyscyplina to nie wszystko!

  

Okazuje się, że jak podkreślają respondenci, telepraca nie byłaby dla nich możliwa gdyby nie otrzymywali wsparcia w domowych obowiązkach (w tym również w opiece nad dziećmi) ze strony partnerek lub opiekunek.

 

Jeżeli jesteście ciekawi jakie korzyści płyną z zastosowania rozwiązania jakim jest home office, zachęcamy do lektury artykułu „Efektywny home office”.

Źródło:

Halford, S. (2006) Collapsing the boundaries? Fatherhood, organization and homeworking.Gender, Work & Organization, 13,4, 383–402

Marsh K., Musson G. (2008), Men at Work and at Home: Managing Emotion in Telework, p. 31 – 48

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *