Aspiracje a podejmowanie decyzji

Fot. pixabay.com

Nie od dziś wiadomo, że podejmowanie decyzji opartych na własnych przekonaniach czy wyborach, jest kluczem do sukcesu, bez względu na to czy dotyczy ona sfery zawodowej czy osobistej. O popularności zagadnienia świadczą liczne modele opisujące strategie decyzyjne ujęte w publikacjach z zakresu ekonomii i psychologii.

Jednym z najpopularniejszych jest model zaproponowany przez Herberta Simona (1950). Zdaniem badacza podejmowanie decyzji będzie zależne od posiadanego poziomu aspiracji. Poziom ten ma charakter zmienny i jest rezultatem dynamicznej adaptacji do wymagań otoczenia. Simon wyróżnił dwa rodzaje strategii motywacyjnych. Pierwszą z nich jest strategia maximize – sprowadzająca się do poszukiwania rozwiązań maksymalnie dobrych. Osoba kierująca się w swoich działaniach tą strategią, skoncentrowana jest na poszukiwaniu i wyborze najlepszej z możliwych decyzji. Angażuje dużo siły i czasu w sam proces decycyjny, który w jej przypadku jest kluczowy. Sięga do różnorodnych źródeł informacji i konsultuje swój wybór przed ostatecznym podjęciem decyzji. Stara się sprawdzić wszelkie alternatywy, aby dokonać najlepszego wyboru.

Druga strategia, satisfice – charakteryzuje osoby posiadające niższy poziom aspiracji. Człowiek kierujący się powyższą strategią, poszukuje jedynie do momentu znalezienia rozwiązania wystarczająco dobrego, spełniającego podstawowe oczekiwania. W związku z tym poświęca znacznie mniej energii i czasu na proces decyzyjny, nie przykłada do niego tak dużo uwagi. Wbrew potocznym stwierdzeniom wcale nie musi oznaczać to gorszego wyboru, czy niższego poziomu satysfakcji.

Model Simona (1950) okazał się sporą inspiracją dla badaczy, którzy wykorzystali go do interpretacji różnorodnych sytuacji życiowych i zawodowych, jakimi na co dzień sprostać musi człowiek. Znalazł zastosowanie zarówno w naukach społecznych jak i w biznesie. Przeprowadzono również wiele ciekawych badań, o których niebawem napiszemy w kolejnych tekstach.

Źródło: Simon H. A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics, vol. 69, no. 1, p. 99-118

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *