Oś życia

Fot. pixabay.com

Kolejne narzędzie, które chcemy dziś Wam zaprezentować stanowi swoistą drogę w pogłębianiu wiedzy o sobie samym. Umiejętnie wykonane sprawi, że przejdziecie przez doświadczenia życiowe, swoje zainteresowania i mocne strony. Powyższa analiza pozwoli Wam przekonać się czy jesteście odpowiednio dopasowani do zajmowanego stanowiska pracy.

 

OŚ ŻYCIA

 

Wykonując ćwiczenie zadbaj o to, aby nikt nie zakłócał Twojego spokoju, wybierz wygodne miejsce oraz dogodny czas. Przechodząc przez kolejne kroki koncentruj się na swojej pracy.

 

Oś życia pomoże Ci zidentyfikować sytuacje w których czułeś się szczęśliwy/a oraz te, które wywoływały w Tobie stan niezadowolenia. Uwzględnij w tym ćwiczeniu określoną perspektywą czasową. Powyższe sytuacje mogą dotyczyć wszystkich sfer Twojego życia (pamiętasz koło życia?). Ważne jest jednak przywołanie w pamięci momentów przełomowych, które odbiły się na Twoim życiu czy to osobistym, czy zawodowym. Z tymi momentami prawdopodobnie wiązały się silne emocje o dodatnim lub ujemnym ładunku. Skoro silnie utrwaliły się w twojej pamięci , oznacza to, że wywarły na Tobie silne wrażenie i jednocześnie określają pewien etap na Twojej osi czasu.

 

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym podejmuje decyzję wpływającą na jego przyszłe los, kiedy na skrzyżowaniu wielu dróg musi wybrać jedną z nich, nie wiedząc, dokąd ona prowadzi. (Mario Puzo)

 

Opracowanie własne

Opracowanie własne

  

 

 

Jak wykonać ćwiczenie?


 

  • Oś życia

Narysuj oś czasu wg przykładu zamieszczonego powyżej. Linia pionowa oznacza stopień zadowolenia, radości i satysfakcji, natomiast oś pozioma obrazuje perspektywę czasową. Zacznij od lewej strony, czyli od sytuacji możliwie najwcześniejszych, które wniosły coś w Twój rozwój, spowodowały pewną stagnację lub zwrot. Następnie zmierzaj ku prawej stronie, czyli ku teraźniejszości. Spróbuj nanieść ok. 15-20 takich sytuacji. Narysowana oś czasu zobrazuje Twój poziom zadowolenia z obecnego stanu kariery zawodowej czy roli życiowej.


 

  • Opis wydarzeń

Następnie stwórz tabelę wg przedstawionego wzoru. Postaraj się opisać przełomowe wydarzenia za pomocą jednego/dwóch zwięzłych zdań, ukazujących konkretne czynności, które wtedy wykonywałeś/łaś oraz wskaż dzięki jakim umiejętnościom, predyspozycjom, talentom je dokonałeś. Ważne jest, aby używać czasowników w trybie dokonanym takich jak „zanalizowałem”, „napisałem”, „stworzyłem”, ujmując to w danym kontekście wydarzenia.

 


Moje wydarzenia z osi życia:

 1…..

2. Studiowałam semestr na Uczelni w Hiszpanii. Studia odbywały się w języku hiszpańskim oraz angielskim, dzięki czemu miałam okazję wykorzystać umiejętności językowe w praktyce. Czerpałam wiele satysfakcji z poznawania nowych ludzi oraz kultur.

3….

4…

5…

6…

7…

8. Otrzymałam pracę w korporacji prawniczej na stanowisku Asystentki. Kultura organizacji była bardzo sprocedurowana. Nauczyłam się funkcjonowania w świecie określonych struktur, podwładności. Byłam zadowolona z pracy głównie wtedy, kiedy miałam możliwość pracy z ludźmi przy projektach międzynarodowych.

9…

10…

11…

12…

13…

14. Prowadząc własne biuro oraz wychowując dwoje dzieci z jednej strony czuję się spełniona, ale z drugiej przeciążona. Najbardziej jestem efektywna, gdy w biurze jest mój współpracownik, pracujący na pół etatu. Dzielimy się wtedy obowiązkami. Doskonale radzę sobie z zadaniami organizowania, planowania oraz stricte zarządzania, brakuje czasu na zadania związane z obsługą Klienta.

15…

16…

17…

18…

19…

20…


 

  • Zidentyfikuj zainteresowania

Kolejnym krokiem w tym zadaniu jest zidentyfikowanie wszystkich chwil, w których czułaś satysfakcję, radość. Zastanów się, których obszarów Twojego życia dotyczyły powyższe stany, czy wiązały się z konkretną branżą, zainteresowaniami, czy może wiązały się z Twoim charakterem? Przeanalizuj też momenty Twoich zwrotów, z jakich powodów dokonałaś ważnych zmian w Twoim życiu.


 

Taka analiza ma na celu poznanie własnych zainteresowań, momentów, w których czułeś się bezpieczny/a i szczęśliwy/a. Kluczowe tutaj jest poczucie wewnętrznej kontroli, które jest głównie wynikiem pracy zgodnej ze swoimi zainteresowaniami, naturalnym potencjałem oraz osobowością. Jeśli dobrze znasz samego siebie, o wiele łatwiej takie poczucie kontroli uzyskać. Dzięki temu mniej narazisz się na czynniki zewnętrzne ingerujące w Twoje życie osobiste bądź zawodowe.

 

  • Zidentyfikuj umiejętności i zdolności

Spójrz ponownie na swoją oś czasu, szczególnie na jej część ukazującą Twoje wzloty. Następnie przeanalizuj poniższą tabelę i zaznacz na niej umiejętności, które podejmowałeś w tych ważnych momentach. Jeśli któraś czynność się w niej nie znajduje, proszę dopisz ją.


 

A Aktywność ruchowa, Administrowanie, Analizowanie, Adaptowanie zmian, Aktualizowanie, Audytowanie
B Budżetowanie, Budowanie zespołu, Budowanie relacji, Blogowanie, Badanie, Bycie członkiem zespołu
C Controling, Coaching, Czytanie, Copywriting,
D Doradzanie, Decydowanie, Delegowanie, Dzielenie się wiedzą, Dążenie do rezultatów, Dokonywanie zakupów
E Edytowanie, Egzaminowanie, Ewaluowanie, Ewidencjonowanie,
F Finalizowanie transakcji, Formułowanie, Feedback, Fabularyzowanie
G Generowanie pomysłów, Gotowość do uczenia się, Granie, Goszczenie
H Harmonogramowanie, Handlowanie
I/J Implementowanie rozwiązań, Instruowanie, Identyfikowanie się, Inwentaryzowanie, Inicjowanie
K Komunikowanie, Koordynowanie, Konsultowanie, Kierowanie, Kreowanie idei, Kwalifikowanie, Kontaktowanie się
L Licytowanie, Likwidowanie, Legalizowanie, Liczenie, Leczenie
M Motywowanie, Mapowanie procesów, Mentoring, Myślenie systemowe i operacyjne, Modernizowanie, Montowanie,
N Naprawianie, Negocjowanie, Nawiązywanie kontaktów, Nadzorowanie, Nagrywanie,
O Odkrywanie, Obsługiwanie Klienta, Ocenianie, Organizowanie, Opracowywanie, Obserwowanie, Obsługiwanie maszyn i urządzeń, Omawianie
P Przewodzenie, Pomaganie, Prowadzenie, Projektowanie, Promowanie, Prezentowanie, Przygotowywanie, Poszukiwanie, Przemawianie, Pisanie, Programowanie, Prowadzenie rachunkowości, Przetwarzanie danych, Prowadzenie pojazdów, Przygotowanie transkrypcji, Prowadzenie sekretariatu, Porządkowanie, Publikowanie, Prowadzenie warsztatów, Perswadowanie, Prowadzenie własnej działalności
R Rozwijanie pracowników, Rozwiązywanie problemów, Reklamowanie, Remontowanie, Raportowanie
S Sprawdzanie danych, Szukanie informacji, Słuchanie, Sprzedawanie, Supervisor, Szkolenie, Śledzenie, Stosowanie procedur, Strukturyzowanie
T Tworzenie rozwiązań, Tłumaczenie, Trenowanie, Twórcze myślenie, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie dzieł sztuki, Troszczenie się, Testowanie
U Uczenie, Urządzanie, Upraszczanie, Uszczuplanie procesów, Ustalanie priorytetów
W Wprowadzanie danych, Wyjaśnianie, Wywieranie wpływu, Współpracowanie, Weryfikowanie,  Współodczuwanie, Wolontariat
Z Zarządzanie, Zadawanie pytań, Zarządzanie projektami, Zarządzanie procesami, Zawieranie znajomości


 

  • Zidentyfikuj ulubione działania

Jeśli przejrzałeś/łaś całą tabelę, wypisz 10 najczęściej podejmowanych przez Ciebie działań. Następnie wybierz 5 tych, które sprawiają Ci najwięcej satysfakcji. Porównaj to z wydarzeniami z pkt. 2. I sprawdź czy powtarzają się. Następnie odpowiedz sobie na pytanie: „Czy działania z ważnych wydarzeń w Twoim życiu były Twoimi ulubionymi?”

 

  • Zidentyfikuj cele

Ostatnim elementem tego ćwiczenia jest wybranie z listy najczęściej wykonywanych działań oraz listy 5 ulubionych, grupy od 3-5 działań takich które jesteś w stanie wykonywać na obecnym stanowisku pracy. Będzie to lista „Mogę i chcę to robić”.

 

 

To ćwiczenie skłania nas do refleksji nad swoją rolą osobistą i zawodową. Liczne badania i doświadczenia doradców zawodowych potwierdzają, że wykonując obowiązki, z których czerpiemy satysfakcję, osiągamy lepsze wyniki. Dlatego ważne jest dla naszego rozwoju zidentyfikowanie swoich mocnych stron oraz określenie naturalnych predyspozycji.

 

 

 

 

 

Źródło:

Clark, A. Osterwalder, Y. Pingneur (2013), Model biznesowy Ty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *