Kotwice kariery

Fot. www.pixabay.com

Każdy z nas ma pewne stałe uwarunkowania dotyczące wyboru kariery zawodowej, mówiące o wartościach i oczekiwaniach wobec pracy. Schein nazywa te pragnienia „kotwicami kariery”.

 

Kotwice kariery reprezentują wartości, motywy postępowania i postawy, którymi kierujemy się na każdym etapie rozwoju kariery zawodowej. Stanowią one trzon naszych działań i wyborów, dlatego jest bardzo ważne uświadomienie sobie na co jesteśmy naturalnie ukierunkowani.

 

 1. Ukierunkowanie techniczno-funkcjonalne – osoby te rzadko aplikują na stanowiska kierownicze, jednak cenią sobie profesjonalizm i możliwość poznawania innych ekspertów w dziedzinie, w której czują się najlepiej.

   

 2. Ukierunkowanie na zarządzanie – ludzie o takim ukierunkowaniu wykazują zdolności przywódcze, umiejętność manipulacji, talent analityczny. Cechuje ich również równowaga emocjonalna. Najczęściej poszukują oni pracy rozwojowej, gdzie częste awanse prowadzą do stanowisk o wyższej odpowiedzialności, ale także większych możliwościach.

   

 3. Ukierunkowanie na autonomię i niezależność́ – droga zawodowa tych ludzi nastawiona jest na niezależność. Unikają pracy w organizacji, która narzuca dużo ograniczeń́. Nie są̨ zainteresowani awansami chyba, że prowadzą one do większej autonomii.

   

 4. Ukierunkowanie na styl życia – jest to model rozwoju kariery, który uzależnia życie zawodowe od życia osobistego. Potrzeby danej osoby dotyczą najczęściej elastyczności czasu pracy, mobilności oraz dużych oczekiwań odnośnie czasu wolnego.

   

 5. Ukierunkowanie na wyzwania – wzmacnianie oraz poszerzanie zakresu wiedzy dotyczącej prowadzenia walki konkurencyjnej to jedyne warte poświecenia zajęcie dla osób z takim ukierunkowaniem. Osoby te są nastawione na grę wszystko albo nic; pojawiające się problemy są dla nich motorem do działania.

   

 6. Ukierunkowanie na bezpieczeństwo i stabilność – taki pracownik wybiera pracę, gdzie wymagania są jasne a wyniki łatwe do przewidzenia. Bardzo często osoby te postrzegane są jako pozbawione ambicji, ze względu na ostrożne dążenie do awansu bądź w przypadku zmiany pracy – wybór podobnego stanowiska.

   

 7. Ukierunkowanie na poświęcenie dla idei – wiara ideom oraz ich realizacja są dla tych osób ważniejsze niż ich kompetencje. Nie przywiązują większej wagi do stawki płacy, natomiast skupiają się na wcielaniu w życie zawodowe swoich racji i przekonań. Bardzo często udzielają się jako wolontariusze bądź angażują w działalność organizacji charytatywnych.

   

 8. Ukierunkowanie twórcze – ich siłą napędową jest wprowadzenie do życia innych czegoś nowego, tworzenia i udoskonalania. Są to osoby przekonane o własnych możliwościach, potencjale i sile. Dążą do wolności, władzy oraz uznania publicznego. Kariera zawodowa i poszczególne jej etapy determinowane są przez wiele czynników, które jednostka powinna uwzględniać w podejmowanych działaniach.

   

Mimo, że istnieje związek między wyznawanym systemem wartości a obranym kierunkiem kariery zawodowej, należy wziąć również pod uwagę zmiany w otoczeniu bliskim i dalszym, gdyż mogą one spowodować modyfikacje w obrębie ukierunkowań zawodowych. Należy na bieżąco analizować swoje potrzeby, podejmować decyzje, aby określić czy idę w dobrym kierunku, zgodnym z moimi predyspozycjami.

 

Dlaczego poznanie własnych predyspozycji jest takie ważne? Pogłębianie wiedzy o samym sobie pozwoli na obranie właściwej ścieżki rozwoju zawodowego oraz ewentualną modyfikacją już wyznaczonych planów. Właściwie uświadomiony potencjał zawodowy sprzyja osiągnięciu sukcesu zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Natomiast organizacjom pozwala to na indywidualizowane działania w każdym aspekcie pracy z ludźmi. Potwierdzają to trendy w zarządzaniu, które pokazują, że powoli mija era zarządzania kompetencjami a nastaje era zarządzania wartościami. Wartości osobiste oraz wewnętrzny potencjał człowieka jest predyktorem działań kadry zarządzającej.

 

Wszystkich zainteresowanych wspomnianą koncepcją, zachęcamy do odwiedzenia strony, gdzie można uzupełnić kwestionariusz oparty na kotwicach kariery Edgara Schein’a. Koniecznie wróćcie do nas z informacją zwrotną czy zaskoczyły Was wyniki.

 

 

Źródło: Zygierewicz A. (1998), Zarządzanie karierą. Typologia osobowości, Personel, nr 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *