Inteligencja emocjonalna – EQ Model

Fot. unsplash.com

Inteligencja emocjonalna stanowi bazę dla wszelkich narzędzi coachingowych oraz modeli służących naszemu rozwoju osobistemu i zawodowemu. Temat EQ poruszałyśmy już kilkakrotnie, między innymi w poście dotyczącym koncentracji przywódców. Kolejny raz podejmujemy temat, tym razem, aby pokusić się o opisanie modelu EQ.

 

 

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami. (David Goleman)

 

 

 

EQ czyli inteligencja emocjonalna jest wskaźnikiem informującym o poziomie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Oznacza ona między innymi zdolność do rozpoznawania emocji u siebie i innych osób. Stanowi również dużą wartość dla organizacji, ponieważ pracownikom wyposażonym w tą umiejętność łatwiej jest sprostać dzisiejszym wyzwaniom, wspierać innowacje i dokonywać zmian. Inteligencja emocjonalna ma również bardzo pozytywny wpływ na kompetencje przywódców oraz tworzy klimat organizacyjny.

 

Uwarunkowana jest ona procesem uczenia. Wymaga od nas asertywności oraz umiejętności kontrolowania uczuć w taki sposób, aby ich przekaz był skuteczny. Inteligencja emocjonalna rozwija się w nas dzięki zdobytym doświadczeniom. Wg Davida Golemana do wymiarów inteligencji emocjonalnej zaliczmy:

 

Samoświadomość – wiedza na temat własnych emocji, ocena i umiejętność monitorowania swoich stanów emocjonalnych oraz wysoka samoocena.

Kontrola emocji – kontrola własnych emocji, adaptowanie się do zmian, umiejętność utrzymania stanu uspokojenia poprzez niwelowanie przygnębienia, lęku czy innych negatywnych uczuć.

Motywacja – dążenie do osiągnięcia pożądanego stanu poprzez umiejętność podporządkowania emocji od ustalonych przez nas celów.

Empatia – rozumienie emocji u innych poprzez świadomość panujących relacji oraz odczuwanych potrzeb.

Relacje interpersonalne – umiejętność wpływania na innych, dzięki zdolnościom zarządzania ich emocjami.

 

EQ MODEL

 

Model EQ zakłada przede wszystkim pracę nad własnymi emocjami służącą podejmowaniu świadomych decyzji i działań wpływających na realizację zamierzonego celu. Chcąc nauczyć się inteligencji emocjonalnej i wykorzystywać ją w codziennym życiu, należy uwzględnić 3 ważne aspekty: świadomość, rozważność i celowość.

 

Opracowanie na podstawie

Opracowanie na podstawie http://www.6seconds.org

 

POZNAJ SIEBIE – zauważaj to, co robisz

Świadomość swoich emocji i swoich czynów jest niezbędna. Musisz dojść do takiego stanu, w którym sam będziesz potrafił określić swoje mocne strony oraz wyznaczał sobie wyzwania. Powinieneś wiedzieć co chcesz robić i jakich zmian chcesz dokonać.

 

WYBIERZ SIEBIE – rób, to co masz na myśli

Aktywnie reaguj na otoczenie, nie działaj na „autopilocie”. Podejmuj działania wpływające na siebie i innych.

 

DAJ SIEBIE – działaj z jakiegoś powodu

Działaj zgodnie z obraną wizją. Skup uwagę na działaniu w określonym kierunku, zmobilizuj inne osoby i zasoby w celu realizacji zamierzonego celu.

 

Inteligencji emocjonalnej można się nauczyć poprzez rozwój odpowiednich kompetencji:

Opracownaie własne na podstawie: http://www.6seconds.org

Opracownaie własne na podstawie: http://www.6seconds.org

 

 

Dlaczego warto zainteresować się EQ?

 

Problem z rozpoznawaniem emocji u siebie i innych jest przyczyną wielu nieporozumień zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Inteligencja emocjonalna buduje samoświadomość, czyli podstawę pod każdy zarodek zmiany. Dzięki zmianom człowiek rozwija się i nabywa nowych kompetencji. Dlatego zachęcamy Was do budowania świadomości rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej.

 

Obecnie organizacje podchodzą do poziomu inteligencji emocjonalnej w sposób niezwykle poważny. Wiedząc ile korzyści przynosi, skłaniają się do diagnozy jej poziomu zarówno u obecnych, jak i przyszłych pracowników. Zachęcamy Was również do zbadania poziomu posiadanej inteligencji emocjonalnej przy pomocy wybranego narzędzia psychologicznego, np. kwestionariusz INTE lub BIP.

 

 

 

Źródło:

Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań

Strona internetowa 6seconds.org

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *