Sukces (nie)tylko dla kobiet

Fot. pixabay.com

Z HR’owego punktu widzenia rozwój jest kluczowy dla organizacji. W dzisiejszym świecie można nawet powiedzieć, że niemal warunkuje on jej funkcjonowanie i odniesiony sukces.

 

Zmiana zaczyna się od nas samych, zmienianie innych uszczęśliwia tylko pozornie.

Wyjaśnienia tej sytuacji dostarczają badania psychologów i ekonomistów. Patrząc z perspektywy kandydata rozwój jest często jednym z aspektów przyciągających potencjalnych pracowników. Zdaniem Klinkosza (2012) obecnie pracownicy bardziej cenią możliwości oferowane przez firmę niż uzyskiwane wynagrodzenie. Znacznie wyżej cenią sobie oni poczucie wpływu na funkcjonowanie organizacji, możliwość podnoszenia kwalifikacji w macierzystej organizacji oraz wykonywanie pracy kreatywnej, odpowiedzialnej i stawiającej wyzwania. 

 

W przypadku osób zatrudnionych w organizacji rozwój pełni natomiast funkcję motywatora i ogniwa lojalności. Zatrzymuje pracowników w organizacji oraz wzmacnia zaangażowanie w przypadku osób świadomie planujących swoją karierę oraz posiadających wysokie aspiracje zawodowe. 

 

Zdaniem Kozierowskiej, wśród wszystkich tych działań ukierunkowanych na wspieranie i rozwijanie osób zatrudnionych w organizacji, niezwykle łatwo zapomnieć o sobie samym. Zatem zastanówmy się wspólnie czym właściwie jest sukces. 

W ramach inspiracji sięgamy do książki Olgi Kozierowskiej Sukces pisany szminką.

 

Poznaj siebie a odniesiesz sukces 

Sukces w pracy to po pierwsze mocne strony. Mocne strony wynikają z naszych naturalnych predyspozycji. Wykonując działania opierające się na naszych naturalnych talentach – mówiąc wprost – robiąc na co dzień coś w czym jesteśmy dobrzy, wzmacniamy swoją samoocenę oraz nabieramy pewności siebie. Ponadto zadnia oparte na powyższych założeniach dostarczają również satysfakcji, dają energii i siły. Z reguły tego typu aktywność jest przez ludzi podejmowana chętniej, częściej i szybciej. Podsumowując, rozwijanie mocnych stron polega na pełnym ich wykorzystywaniu w pracy oraz wzmacnianiu ich przez ciągłe zdobywanie wiedzy i poszerzanie kompetencji.

 

Rozwój oparty na mocnych stronach to satysfakcja i pewny sukces 

Kompetencje, które powinnaś zdobyć to te, których brak może cię ograniczać i utrudniać lub nawet uniemożliwiać osiągnięcie celu. Jak podkreśla autorka nie wszystkie kompetencje, których nie posiadasz musisz zdobyć. Spokojnie możesz sobie bez nich poradzić, wykorzystując w sposób umiejętny swoje mocne strony. Zatem najważniejsze, skoncentruj się wyłącznie na tych kompetencjach, które są absolutnie niezbędne do osiągnięcia założonego celu. Zastanów się, które z twoich zasobów umożliwią Ci ich zdobycie. Określ ramy czasowe.

 

Kurs na sukces 

Zastanawiasz się od czego zacząć i jak właściwie ukierunkować swój rozwój? Nic prostszego:

  1. Zdefiniuj swój cel zawodowy;
  2. Sformułuj swój celu posługując się zasadą SMART;
  3. Przeprowadź osobistą analizę SWOT;
  4. Podążaj za swoim celem, a założony wysiłek przerodzi się w sukces.

 

O sukcesie decyduje umiejętność korzystania z szans rynkowych 

Niezwykle ważna jest umiejętność wykorzystywania nasuwających się szans oraz określania potencjalnych zagrożeń. Zdaniem Drozdowskiego (2002) zmiany widoczne na rynku pracy wymuszają w przypadku osób aktywnych zawodowo życiowy dynamizm i elastyczność, zmuszają do działania. Zaniechanie aktywności oznacza w wielu przypadkach dezaktualizację umiejętności oraz straty. Mówiąc wprost dzisiejszy rynek pracy nie jest środowiskiem prostym. Wręcz przeciwnie jest wymagający, kapryśmy i trudny do przewidzenia. Zdaniem Ratajczak (2007) to przestrzeń szczególnie sprzyjająca ludziom odważnym, twórczym i niezależnym. Świetnie odnajdują się w niej osoby otwarte, gotowe podejmować nowe wyzwania zawodowe i chcące przekraczać własne granice.

 

Czyhająca konkurencja 

Kolejnym aspektem, o którym warto pamiętać jest świadomość konkurencji, rywalizacji oraz zmian zachodzących w środowisku pracy. Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność zarządzania sobą w zmianie, elastyczność, jak również gotowość do zmiany.

 

Zmiana kursu 

Warto pamiętać, że odniesieniu sukcesu na rynku pracy sprzyja również przedsiębiorcza postawa. W tym miejscu warto zastanowić się czy w Twoja dotychczasowa aktywność zawodowa powala Ci powiedzieć, że jesteś człowiekiem sukcesu. Wiele osób po kilku, kilkunastu latach pracy w organizacji decyduje się na postawienie pierwszych samodzielnych kroków i sprawdzenie się w roli przedsiębiorcy lub pracodawcy, stając się niejako centrum planowania i prowadzenia swojego życia zawodowego.

  

Bezpieczna zmiana 

Autorka książki podpowiada również w jaki sposób można pokonać okres przejściowy i co zdobić, aby etap ten pozwolił zachować bezpieczeństwo finansowe i zawodowe. Bezpieczny start to podejście zakładające rozpoczęcie pracy dla siebie jeszcze na etapie zatrudnienia na etacie. Nie trudno przewidzieć jest to rozwiązanie dość obciążające i z pewnością nie dla każdego (w przypadku niektórych grup stanowisk aktywność ta może być ograniczona przez np. umowę o zakazie konkurencji).

  

Bezpieczny start – o czym warto pamiętać

 

Wady Zalety
Bardzo dużo pracy Bezpieczeństwo finansowe
Konieczność doskonałego planowania i zarządzania sobą w czasie Bezpieczeństwo zatrudnienia
Większy poziom stresu oraz praca pod presją Możliwość korzystania z kontaktów biznesowych
Zmęczenie Utrzymanie świadczeń pracowniczych (opieka medyczna, samochód, telefon, etc.)

Wracając do zagadnienia jakim jest sukces zawodowy oraz do książki Kozierowskiej, warto raz na jakiś czas dokonać samooceny i zastanowić się nad tym, czy nasza praca i obrany kierunek rozwoju przybliża nas do niego lub w ogóle umożliwia jego osiągnięcie. Patrząc na sukces z drugiej strony, pod wpływem indywidualnych doświadczeń, planów czy zdarzeń życiowych zmianie może ulec również to, co dotychczas stanowiło dla nas synonim sukcesu. Gorąco zachęcamy do lektury.

Źródło:

Kozierowska O. (2010), Sukces pisany szminką, Wydawnictwo Czarna Owca

Klinkosz W. (2013), Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Drozdowki R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze, Wydawnictwo naukowa UAM, Poznań 2002

Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *